Luật Kiểm toán Nhà nước đ­ược Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã triển khai nhiều hoạt động đưa Luật KTNN vào thực tiễn, trong đó công khai kết quả kiểm toán là vấn đề được xã hội quan tâm.
Hoạt động quản lý của Nhà nước đòi hỏi phải có những thông tin đúng đắn, trung thực để phục vụ cho việc điều hành nền kinh tế vĩ mô bằng hệ thống pháp luật hay chính sách kinh tế. Đặc biệt, các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước (NSNN) phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của Quốc gia
Sau hơn 10 đàm phán ký kết và thởa thuận với các nước thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), ngày 7/11/2006 vừa qua Việt Nam đã là thành viên thứ 150 của tổ chức này. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra rất nhiều cơ hội cũng như những thách thức cho các đơn vị kinh tế nói chung và các hợp tác xã nói riêng ở Việt Nam.