“Mô hình kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững” (gọi tắt là ISAM) do Cơ quan Sáng kiến phát triển Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (IDI) xây dựng gồm 5 nguyên tắc, với mục tiêu hỗ trợ các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) tiến hành hiệu quả cuộc kiểm toán việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).   
Với vai trò là cơ quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, KTNN Việt Nam đã luôn bám sát và đồng hành với Chính phủ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Qua đó, KTNN đã gián tiếp đóng góp vào việc cải thiện nhiều mục tiêu mà Chính phủ đề ra. Để đáp ứng yêu cầu và góp phần thực hiện thành công SDGs, KTNN sẽ tiếp tục hoàn thiện, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động theo sứ mệnh của mình.
    Những năm qua, Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) Philippines đã kiểm toán một số chương trình của Chính phủ có liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Cơ quan Sáng kiến phát triển thuộc Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (IDI), SAI Philippines đã thực hành kiểm toán với những phương pháp mới để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện những chương trình hướng tới SDGs.
Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành kế toán, kiểm toán không chỉ nhằm phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế mà còn đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, dịch chuyển lao động trong khu vực và quốc tế, khi nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này, đào tạo kế toán, kiểm toán phải được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, trong đó cần đặc biệt coi trọng yếu tố công nghệ trong đào tạo.
Thời gian qua, KTNN đã tiến hành nhiều cuộc kiểm toán về môi trường nói chung cũng như các loại hình công trình chỉnh trị vùng cửa sông ven biển nói riêng. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác kiểm toán cũng còn một số bất cập, cần các giải pháp hoàn thiện để nâng cao chất lượng kiểm toán trong thời gian tới.
Chuyển đổi số đã làm thay đổi căn bản thực hành kế toán, kiểm toán tại các DN, giúp hoạt động này diễn ra nhanh, chính xác, tiết kiệm thời gian và nâng cao giá trị hơn cho xã hội. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với ngành kế toán, kiểm toán. Đặc biệt, trong bối cảnh Covid-19 chưa có hồi kết và giáo dục từ xa trở thành xu hướng tất yếu, chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo lực lượng kế cận.
  Qua kiểm toán việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020, KTNN khu vực VIII đã chỉ rõ những bất cập làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước về xây dựng và đất đai. Từ đó, đơn vị đã rút ra một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán Chuyên đề này.  
Năm 2021, KTNN khu vực I đã triển khai kiểm toán Chuyên đề Việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh. Qua đó, Đoàn kiểm toán đã có nhiều phát hiện, kiến nghị nổi bật. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động kiểm toán vẫn nảy sinh một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.