Việc áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quy trình nghiệp vụ làm thay đổi bản chất của bằng chứng, quy trình kiểm toán và môi trường kiểm soát nội bộ (KSNB). Nó cũng tạo ra các lỗ hổng mới và gian lận, do đó, các thủ tục kiểm toán mới là cần thiết để đối phó với những thách thức này.
Với các thiết kế kỹ thuật đặc thù, blockchain có nhiều ưu điểm so với các giải pháp công nghệ khác. Qua phỏng vấn 17 chuyên gia của 5 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới (Deloitte, EY, KPMG, PwC và Mazar) và nghiên cứu các tài liệu liên quan, tác giả Najoua Elommal và Riadh Manita (Pháp) chỉ ra 6 ảnh hưởng chính của blockchain đến ngành kiểm toán.
Kiểm toán các kế hoạch khen thưởng, đãi ngộ của công ty là biện pháp quan trọng để các kế hoạch này được triển khai hiệu quả, khuyến khích người lao động làm việc, mang lại giá trị cho doanh nghiệp (DN). Để đảm bảo tính liêm chính của tổ chức, kiểm toán nội bộ (KTNB) cần xem xét các kế hoạch đãi ngộ, khen thưởng từ nhiều khía cạnh.
  Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin (CNTT), vai trò của các hệ thống dữ liệu trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội ngày càng quan trọng. Liên quan đến công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19, hệ thống dữ liệu đã có những đóng góp rất hữu ích, nhất là khi dịch bệnh bùng phát mạnh. Tuy nhiên, có không ít thách thức trong quản lý dữ liệu đã được các cơ quan kiểm toán nhà nước (KTNN) chỉ ra, làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống dịch.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, ứng dụng dữ liệu lớn (DLL) có thể giúp các cuộc kiểm toán môi trường (KTMT) đạt hiệu quả cao hơn. So với phương pháp truyền thống, công nghệ DLL không chỉ làm giảm đáng kể khối lượng công việc mà còn đảm bảo các đặc tính ban đầu của dữ liệu, giúp kiểm toán viên (KTV) xác định điểm đáng ngờ và đưa ra những phân tích, đánh giá chính xác.
Phương thức kiểm toán dựa trên dữ liệu lớn (DLL) đã mang lại những thay đổi sâu sắc cho Kiểm toán nhà nước Trung Quốc (CNAO). Trong môi trường DLL, sự chuyển đổi của CNAO để đáp ứng các yêu cầu từ thực tiễn sẽ giúp đẩy nhanh việc xây dựng thông tin kiểm toán với cốt lõi là DLL, tăng cường kiểm toán kỹ thuật số, góp phần cải thiện quản trị quốc gia.  
  Phân tích dữ liệu lớn (Big Data) dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kiểm toán là lựa chọn chiến lược cho sự phát triển của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trong kỷ nguyên số. Với bối cảnh đó, Kiểm toán nhà nước Việt Nam (KTNN) cần phải làm gì để có thể bắt kịp xu thế của thế giới?  
Các nước trên thế giới nói chung và châu Á nói riêng rất coi trọng vai trò của dữ liệu lớn (DLL) đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, việc chuẩn bị những hành trang cần thiết để ứng dụng DLL vào công tác chuyên môn giúp các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) mở rộng phạm vi kiểm toán, cải thiện năng lực hoạt động.
Việc ban hành Khung đo lường hoạt động của cơ quan kiểm toán (SAI PMF) là cơ sở để Kiểm toán nhà nước Việt Nam (KTNN) tự đánh giá hiệu quả hoạt động của mình so với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt. Đồng thời, kết quả đánh giá sẽ được KTNN sử dụng để lập kế hoạch chiến lược, phát triển năng lực, giám sát hiệu quả hoạt động và tăng cường trách nhiệm giải trình...