(sav.gov.vn) - Năm 2024, với sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về dịch vụ kế toán, kiểm toán được dự báo sẽ tăng đột biến thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Đặc biệt, lĩnh vực công nghệ và tài chính sẽ thu hút các kế toán, kiểm toán viên tiềm năng với mức lương khởi điểm cao và nhiều chế độ đãi ngộ hơn.
(sav.gov.vn) - Trả lời phỏng vấn Báo Kiểm toán, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực XIII - ông Trần Minh Khương - cho rằng, KTNN cần xem xét thay đổi thời điểm đăng ký cuộc kiểm toán chất lượng vàng từ đầu năm thành trước ngày 31/10 hằng năm. Khi đó, từng đơn vị đều đã biết cuộc kiểm toán nào có chất lượng chuyên môn và kết quả tốt nhất để đăng ký.
(sav.gov.vn) - Quy hoạch xây dựng đô thị, trong đó có đất ở, đã và đang tồn tại hàng loạt vấn đề bất cập, nhất là tình trạng quy hoạch bị điều chỉnh nhiều lần, thậm chí còn tùy tiện theo lợi ích của nhà đầu tư. Do đó, Kiểm toán nhà nước (KTNN) cần đưa các nội dung liên quan đến hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất tại đô thị vào chương trình kiểm toán hằng năm.
(sav.gov.vn) - Ông Nguyễn Đức Tín - Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực V cho rằng, các khoản chi chuyển nguồn đang có xu hướng tăng và có những khoản kinh phí được chi chuyển nguồn nhiều năm. Điều đó cho thấy địa phương chưa hoàn thành nhiệm vụ chi đã được giao tại dự toán năm và chưa hoàn thành nhiệm vụ quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
(sav.gov.vn) - Dịch vụ công ích (DVCI) có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống xã hội, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa như hiện nay. Với ý nghĩa đó, trong hai năm 2022-2023, Kiểm toán nhà nước (KTNN) lựa chọn tổ chức kiểm toán Chuyên đề việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp DVCI. Những kinh nghiệm được rút ra từ cuộc kiểm toán là bài học hữu ích cho công tác tổ chức các cuộc kiểm toán tương tự của Ngành.
(sav.gov.vn) - Kiểm toán đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được sự tuân thủ trên môi trường điện toán đám mây (ĐTĐM), cho dù vì mục đích nội bộ hay để đáp ứng các cơ quan quản lý bên ngoài. Tuy nhiên, có hàng loạt những thách thức liên quan đến danh tính và các tiêu chuẩn tuân thủ gây khó khăn cho kiểm toán viên (KTV) khi tiếp cận và kiểm soát môi trường ảo này.
(sav.gov.vn) - Kiểm toán hoạt động (KTHĐ) là loại hình kiểm toán tạo ra sản phẩm mang giá trị gia tăng cho tổ chức thông qua các kiến nghị, giải pháp để cải thiện tình hình. Giá trị gia tăng của cuộc KTHĐ các vấn đề môi trường chính là những tác động tích cực từ quá trình kiểm toán tới đơn vị được kiểm toán, cộng đồng, cơ quan quản lý nhà nước.