Theo các chuyên gia, những năm gần đây, tình trạng đầu cơ, tích trữ nhà đất nhưng không đưa vào khai thác sử dụng đang xảy ra khá phổ biến, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Do đó, định hướng đánh thuế cao người sở hữu nhiều nhà đất, đầu cơ đất đai được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, phát huy tối đa vai trò của đất đai trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; cũng như giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, minh bạch hơn.
Chỉ số giá tiêu dùng hiện ở mức khá thấp và nhiều khả năng hoàn thành mục tiêu dưới 4% của cả năm nay. Dù vậy, vẫn còn một số rủi ro gây lạm phát tăng cao từ nay đến cuối năm. Để ứng phó với các rủi ro này, có ý kiến cho rằng chỉ cần giảm thuế để giảm giá xăng dầu là giải pháp trọng tâm. trong khi đó, một số quan điểm khác đề xuất nên thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát.
Tóm tắt: Kiểm toán nhà nước ra đời từ yêu cầu khách quan của công tác quản lý và được các quốc gia, các tổ chức quốc tế thừa nhận là một công cụ không thể thiếu của quản lý tài chính nhà nước, của quá trình dân chủ hóa và công khai hóa trong nhà nước pháp quyền hiện đại. Ở các quốc gia, sự ra đời của cơ quan Kiểm toán nhà nước trong những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau và với các tên gọi khác nhau, song đều được luật pháp (hiến pháp, luật) bảo đảm hoạt động với vị thế là cơ quan Kiểm toán tối cao. Ở Việt Nam, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã và đang đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện hệ thống pháp luật về Kiểm toán nhà nước nhằm tăng cường kiểm soát của Nhà nước về tài chính công và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Tài nguyên rừng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với khí quyển, đất đai, mùa màng, cung cấp các nguồn gen động thực vật quý hiếm cùng nhiều lợi ích khác. Do vậy, cần phải quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Mặc dù công tác quản lý rừng, đất rừng ngày càng có sự chuyển biến tích cực song vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Thực hiện chức năng kiểm toán môi trường, Kiểm toán nhà nước đã xác định một trong những trọng tâm kiểm toán năm 2020 là “Đánh giá việc giao đất và quản lý đất rừng tại một số địa phương”. Bài viết do đó đánh giá sơ bộ công tác quản lý rừng và đất rừng cũng như công tác kiểm toán hoạt động này của Kiểm toán nhà nước, đặc biệt là tại các Kiểm toán nhà nước khu vực.
Nhấn mạnh chất lượng kiểm toán, kỷ luật công vụ, đạo đức nghề nghiệp là mục tiêu hàng đầu, nhất là trong bối cảnh nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước (KTNN) ngày càng nặng nề, yêu cầu đối với KTNN ngày càng cao, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, phụ trách KTNN Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị kiểm toán phải tuân thủ đúng các quy trình, chuẩn mực khi thực hiện kiểm toán; đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm kịp thời ngăn ngừa rủi ro, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành.
Đánh giá rủi ro được xem là bước cực kỳ quan trọng trong một cuộc kiểm toán. Đây là chìa khóa để xây dựng kế hoạch với các thủ tục kiểm toán phù hợp nhất nhằm giúp cuộc kiểm toán đạt được hiệu quả cao. Đồng thời, việc đánh giá rủi ro cũng là cơ sở để kiểm toán viên (KTV) xem xét thời gian và số lần xoay vòng cuộc kiểm toán tiếp theo.
Theo định hướng xây dựng Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2023 và trung hạn 2023-2025, kiểm toán ngân sách tiếp tục là nội dung được Kiểm toán nhà nước (KTNN) chú trọng thực hiện. Những định hướng trọng tâm và lưu ý khi thực hiện nội dung kiểm toán này sẽ mang lại những thông tin quan trọng, giúp đơn vị kiểm toán, kiểm toán viên có thêm nhìn nhận đúng đắn để áp dụng vào thực tế, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán. 
Để nâng cao kỹ năng ứng phó với các hành vi tiêu cực trong việc thu, chi ngân sách địa phương và công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với phát triển đô thị, ngoài việc tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp nói chung, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiểm toán viên (KTV) cần có kiến thức chuyên sâu, am hiểu về lĩnh vực này.
Việc quản lý thu, chi viện trợ; việc quản lý, sử dụng các quỹ ngoài ngân sách trong năm 2020 còn nhiều thiếu sót. Chỉ ra những bất cập liên quan, Kiểm toán nhà nước (KTNN) kiến nghị các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị được kiểm toán cần nghiêm túc chấn chỉnh để tăng cường tính minh bạch, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý.