Tiết trời giữa tháng 5 oi ả không cản trở được quyết tâm của chúng tôi đến với tỉnh Thừa Thiên-Huế để thu thập thông tin, phản ánh về hoạt động của các kiểm toán viên (KTV) KTNN khu vực II đang thực hiện cuộc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2013, lồng ghép kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2013 tại địa phương. Theo chân những KTV cùng sinh hoạt và làm việc, chúng tôi càng “thấm” những khó khăn, vất vả và sự hy sinh của những người làm nghề kiểm toán.
Từ những bất cập trong thực tiễn vận dụng Nghị định 84/2009/NĐ-CP phát hiện trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2011 tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và một số đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn khác, KTNN đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sửa đổi Nghị định 84 và các văn bản hướng dẫn nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.
(kiemtoannn.gov.vn) - Tại Hội nghị Thượng đỉnh INCOSAI lần thứ hai mươi tổ chức tại Johannesburg (Nam Phi), cộng đồng các quốc gia thuộc INTOSAI đã thông qua Bộ chuẩn mực kiểm toán hoàn chỉnh của các cơ quan kiểm toán tối cao (ISSAI) với mong muốn hoà hợp và tăng cường hoạt động kiểm toán trên toàn thế giới. Từ nhận thức rằng sự quan tâm của các bên liên quan trong và ngoài cơ quan kiểm toán tối cao ngày càng tăng cũng như các SAI đang mở rộng một loạt các hoạt động kiểm toán, INTOSAI đã nhìn thấy yêu cầu phải tăng thêm giá trị và lợi ích từ các SAI.
(kiemtoannn.gov.vn) - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi NSNN được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, kết quả kiểm toán năm 2012 về niên độ ngân sách năm 2011 lại cho thấy, việc sử dụng kinh phí sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại các Bộ, ngành, địa phương lại có chiều hướng gia tăng.
(kiemtoannn.gov.vn) - Nhằm chấn chỉnh những bất cập trong quy định về kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý đối với các DNNN, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì soạn thảo Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu. Hiện, dự thảo Nghị định này đang được lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.