Văn phòng Kiểm toán nhà nước Cộng hòa Latvia (SAO) vừa hoàn thành một cuộc kiểm toán xem xét quá trình thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc tại quốc gia này. SAO nhận định, Latvia có thể bỏ lỡ cơ hội tiến bộ về tính bền vững, phúc lợi xã hội và khả năng cạnh tranh quốc tế.  
Báo cáo kiểm toán “Tài trợ của EU cho công tác số hóa trong các trường học chưa xứng với tiềm năng” mới đây của Tòa Thẩm kế Châu Âu – ECA với các phát hiện bao gồm (i) Các quốc gia thành viên chưa sử dụng đúng mức sự hỗ trợ của EU cho việc số hóa trường học; (ii) Các trường học không tham gia đầy đủ vào việc xây dựng nhu cầu của mình; (iii) Mục tiêu cung cấp kết nối internet nhanh cho tất cả các trường học vào năm 2025 của EU đang có rủi ro.
Để tăng cường tính đầy đủ, hữu hiệu của chức năng kiểm toán nội bộ (KTNB), Singapore đã đưa ra 10 nguyên tắc đánh giá. Cách thức để KTNB đạt được 10 nguyên tắc này có thể khác nhau giữa các tổ chức, nhưng khi bất kỳ nguyên tắc nào không đạt được, điều đó nghĩa là hoạt động KTNB của tổ chức đó không hữu hiệu như mong muốn.
Cơ quan Tổng kiểm toán Nam Phi (AGSA) cho biết, Tổng Kiểm toán Nam Phi (AG) Tsakani Maluleke đã báo cáo trước Quốc hội tiến độ thực hiện quy trình xử lý các sai sót trọng yếu (material irregularities) và khẳng định các quyền hạn nâng cao của AGSA đang tạo ra tác động trong việc thúc đẩy văn hóa trách nhiệm giải trình, liêm chính, minh bạch và hoạt động trong khu vực công.