(sav.gov.vn) - Chiều 28/02, phát biểu tại Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm, vận dụng trong công việc hàng ngày để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực thi công vụ.
(sav.gov.vn) - Chiều 26/2, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vũ Thanh Hải, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Kiểm toán nhà nước khu vực X; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị và huyện Bắc Quang.
(sav.gov.vn) - Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 46 - Công khai cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của Nghị định 98/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua khen thưởng”, người có thẩm quyền đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng huân chương và danh hiệu vinh dự nhà nước quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng có trách nhiệm công khai danh sách cá nhân, tập thể trên các phương tiện truyền thông thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh (Báo, Cổng Thông tin điện tử, Đài phát thanh - truyền hình...) ít nhất 10 ngày làm việc trước khi họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bộ, ban, ngành, tỉnh. Việc lấy ý kiến của Nhân dân trên phương tiện thông tin truyền thông và kết quả xử lý thông tin (kể cả đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có) phải báo cáo bằng văn bản với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trước khi trình cấp trên khen thưởng và được nêu trong Biên bản xét khen thưởng của bộ, ban, ngành, tỉnh.
(sav.gov.vn) - Mới đây, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Nguyễn Tuấn Anh đã ký Quyết định số 392/QĐ-KTNN ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024. Chương trình áp dụng tại các đơn vị trực thuộc KTNN, gồm: các đơn vị dự toán thuộc KTNN, khối cơ quan KTNN, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN.
(sav.gov.vn) - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước (KTNN) năm 2024, sáng 26/2, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng các Lớp bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt tâm lý của đối tượng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán, Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước - cấp độ 1, Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình - cấp độ 1.