(sav.gov.vn) - Ngày 25/9/2020, Công đoàn Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực IX phối hợp Công đoàn Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang tổ chức hoạt động thăm, tặng quà các em học sinh vượt khó, hiếu học tại 02 điểm trường Tiểu học Đạo Thạnh, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trừ, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang nhân dịp tựu trường.
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc thông tin trong 6 tháng đầu năm 2020, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 16.000 tỷ đồng, góp phần quản lý nguồn thu, chi ngân sách, quản lý đất đai, tài sản của nhà nước đồng thời chấn chỉnh kỷ cương trong thu - chi ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công.
(sav.gov.vn) - Sáng 28/9/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV (2020-2025) đã chủ trì cuộc họp của Ban Tổ chức, cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Đại hội.
(sav.gov.vn) - Chiều 24/9/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nhận diện, đánh giá các sai sót và gian lận báo cáo tài chính để xác định rủi ro, trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính DN do KTNN thực hiện” do CN. Lăng Trịnh Mai Hương (Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán) và TS. Nguyễn Thu Giang (KTNN chuyên ngành VI) đồng chủ nhiệm. TS. Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm tóa nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
(sav.gov.vn) - Ngày 18/9/2020, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Đổi mới tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương” do TS. Lê Đức Luận và TS. Cù Hoàng Diệu (KTNN khu vực VII) đồng chủ nhiệm. GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
Chiều 16/9/2020, tại Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã báo cáo với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kết quả kiểm toán việc quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017 tại Bộ Tài chính, 24 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và một số địa phương.