(sav.gov.vn) - Ngày 07/4/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 4/2020. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 3/2020 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2020 của toàn Ngành, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của Ngành trong tháng 3/2020.
(sav.gov.vn) - Tại phiên họp bất thường ngày 08/4/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhằm xem xét, cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Báo cáo của Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội và các ý kiến phát biểu tại phiên họp thể hiện sự nhất trí cao với sự cần thiết của việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đề nghị của Chính phủ - với gói hỗ trợ quy mô dự kiến khoảng 62.000 tỷ đồng, bao gồm trực tiếp từ ngân sách Nhà nước, gián tiếp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp và nguồn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ cho khoảng 20 triệu đối tượng thuộc 6 nhóm khác nhau trong khoảng thời gian tối đa là 3 tháng.
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 08/4/2020, tại Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường để xem xét, cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đề nghị của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.
(sav.gov.vn) – Chiều ngày 7/4/2020, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về kết quả công tác tháng 3 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2020. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.
(sav.gov.vn) - Sáng 3/4/2020, tại trụ sở Chính phủ, Ba Đình, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì phiên họp lần thứ 9 Ban chỉ đạo xử lý các yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp (DN) chậm tiến độ thuộc ngành công thương.
(sav.gov.vn) - Ngày 03/4/2020, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã có Công văn số 390/KTNN-TCCB, niêm yết danh sách công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thông báo danh sách công chức, viên chức và người lao động chưa được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019 trong toàn Ngành trên Cổng thông tin điện tử KTNN.
Hoạt động kiểm toán dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) là một trong số ít vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận. Theo TS. Lê Đình Thăng, Kiểm toán trưởng chuyên ngành III, cần phải quy định cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước trong dự luật này để tránh xung đột.
(sav.gov.vn) - Ngày 1/4/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Ba Đình, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 21 điểm cầu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 7 cơ quan thuộc Chính phủ và 2 thành phố là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với nhiều nội dung quan trọng được bàn thảo: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và quý I năm 2020; tình hình dịch COVID-19; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 gây ra; đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019 và tình hình triển khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và một số nội dung quan trọng khác.
(sav.gov.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký và ban hành Quyết định 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2014 về “Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19”.