(sav.gov.vn) – Chiều ngày 19/11/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 21 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe và thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (GĐTP).
(sav.gov.vn) – Sáng 18/11/2019, tại Trụ sở của Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng các cán bộ, Kiểm toán viên thuộc một số đơn vị trong Ngành.
(sav.gov.vn) - Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), sáng 18/11/2019, tại trụ sở KTNN – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trung tâm Tin học (TTTH) đã tổ chức khai giảng lớp “Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tiến độ, tổng hợp kết quả kiểm toán” cho 23 cán bộ, Kiểm toán viên của các KTNN chuyên ngành, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế và KTNN khu vực I.
(sav.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-KTNN ngày 08/11/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong khuôn khổ dự án EU-PFMO, Nhóm công tác số 01 dự án EU-PFMO của Kiểm toán nhà nước đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng Dự án tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức kiểm toán dự toán ngân sách Nhà nước (từ ngày 12-13/11/2019) và khóa bồi dưỡng kiến thức kiểm toán nợ công (từ ngày 14-15/11/2019) cho 60 lượt công chức, viên chức đến từ các đơn vị tham mưu, một số các KTNN chuyên ngành và các KTNN khu vực của KTNN.
(sav.gov.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sáng 15/11/2019, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); thảo luận tổ nhiều nội dung còn vướng mắc trong quá trình xây dựng Luật trên.