(sav.gov.vn) - 4 thành viên Chính phủ, trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn. Phiên chất vấn diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 4-06/6/2024) và được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
(sav.gov.vn) - Sáng 23/5, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm tại Kiểm toán nhà nước” do Ths. Nguyễn Thị Thu Trang (Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán) và Ths. Phan Tiến Dũng (KTNN chuyên ngành Ib) đồng chủ nhiệm.
(sav.gov.vn) - Sáng 22/5, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản. Tham dự lớp học có gần 30 kiểm toán viên đến từ các KTNN chuyên ngành và đơn vị tham mưu trực thuộc KTNN.
(sav.gov.vn) - Sáng 22/5, với 472/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thống nhất bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
(sav.gov.vn) - Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.