(sav.gov.vn) - Sáng 19/7/2018, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phối hợp với Hiệp hội kế toán công chứng Vương Quốc Anh (ACCA) tổ chức Hội thảo cấp Bộ "Chuyển giá - Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý hiện nay". Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên; Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Nguyễn Đình Hòa; Chủ tịch Ủy ban Hội viên ACCA Việt Nam Phan Vũ Hoàng đồng chủ trì Hội thảo.
(sav.gov.vn) - Chiều 18/7/2018, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, cuộc họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Phùng Quốc Hiển và Ủy viên TW  Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Hồ Đức Phớc.
(sav.gov.vn) - Ngày 17/7/2018, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc ký ban hành Công điện số 1015/CĐ-KTNN gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN về việc Khẩn trương ứng dụng các phần mềm thuộc Dự án hợp phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán”.
(sav.gov.vn) - Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2018 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 19/7/2018, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý của Trưởng đoàn kiểm toán cho 35 học viên là các cán bộ là một số đơn vị KTNN chuyên ngành, khu vực, Vụ Hợp tác quốc tế của KTNN.
(sav.gov.vn) - Ngày 16/7/2018, tại tỉnh Ninh Bình, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa - Trưởng Tiểu ban Lễ tân – Khánh tiết Đại hội các Cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á 14 (Asosai 14)  đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban nhằm rà soát, đánh giá các nhiệm vụ đã thực hiện và triển khai kế hoạch công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Asosai 14 trong tháng 9/2018.
(sav.gov.vn) - Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được tổ chức tại Hà Nội vào sáng ngày 16/7/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong nhấn mạnh: Cần nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là thông tin về các chính sách, luật pháp liên quan trực tiếp, giúp người dân tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy định của pháp luật. Chú trọng tuyên truyền các gương điển hình, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Báo chí đưa tin, bình luận phải khách quan, trung thực, đúng bản chất vấn đề, sự việc, định hướng đúng dư luận xã hội.
(sav.gov.vn) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), sáng 13/7/2018, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, UBTVQH cho ý kiến về một số vấn đề còn những ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).