(sav.gov.vn) - Ngày 15/4/2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ khẩn trương xử lý, giải quyết ngay công việc, bảo đảm liên tục, thông suốt; tiếp tục kế thừa, tập trung xây dựng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
(sav.gov.vn) - Nhận lời mời của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Cộng hòa Séc – nước chủ nhà đăng cai tổ chức Đại hội Eurosai 11, ngày 14/4/2021, KTNN Việt Nam đã tham dự Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán châu Âu (EUROSAI) 11 theo hình thức trực tuyến trên cương vị Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021. Đoàn đại biểu KTNN Việt Nam do ông Trần Kim Lộc - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - làm Trưởng đoàn đã tham dự cuộc họp.  
(sav.gov.vn) - Sáng 10//2021, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2020. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu khai mạc Kỳ thi.
(sav.gov.vn) - Chiều 09/4/2021, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán vốn trái phiếu Chính phủ do chính quyền địa phương sử dụng và trái phiếu chính quyền địa phương” do Ths. Hoàng Liên Sơn và Ths. Nguyễn Mạnh Cường (KTNN khu vực X) đồng chủ nhiệm.
(sav.gov.vn) - Sáng 08/4/2021, trong ngày làm việc cuối của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 Phó thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ mới của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín với 455/459 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 94,79% tổng số đại biểu).
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 8/4/2021, tiếp tục Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, có 455/459 đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.