(sav.gov.vn) - Dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực V ngày 8/12, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả công tác của KTNN khu vực V trong năm qua, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán.
(sav.gov.vn) - Sáng 08/12, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), nhóm Chiến lược về kiểm toán hoạt động của KTNN (Nhóm) đã có buổi làm việc với ông Nick Cieslinski - cán bộ Chương trình cấp cao Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF) và ông John Affleck - Chuyên gia CAAF. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Ngọc Tuấn - Phó trưởng Nhóm chủ trì buổi làm việc.
(sav.gov.vn) - Tại Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2023, các báo cáo viên đến từ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thông tin về những nội dung cơ bản của các văn bản mới, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu từng đảng viên phải nắm rõ từng quy định mới để nghiêm túc thực hiện.
(sav.gov.vn) - Ngày 8/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm định Tài liệu bồi dưỡng Tổng quan về hệ thống pháp luật của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã họp thẩm định Tài liệu dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định và Ban Biên soạn Tài liệu.
(sav.gov.vn) - Năm 2023, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng (KSCL) kiểm toán đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao: tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo công tác KSCL có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện kế hoạch KSCL kiểm toán, thẩm định kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán và xây dựng hướng dẫn kiểm toán đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ…