(sav.gov.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, sáng 13/6/2019, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội họp toàn thể hội trường, biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Với 442/453 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,32%, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi).
(sav.gov.vn) - Chiều 11/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, tại phiên họp toàn thể hội trường, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 với 92,56% đại biểu Quốc hội tán thành.
(sav.gov.vn) - Trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Dự án Hợp phần 1 - Chương trình Hiện đại hóa tài chính công, do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ (Dự án EU-PFMO) đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, ngày 10/6/2019, tại Khách sạn Novotel Hà Nội, Kiểm toán nhà nước đã phối hợp cùng Văn phòng dự án tổ chức Khóa tập huấn sử dụng phần mềm Caseware Idea trong hoạt động kiểm toán, là khóa thứ 2 đào tạo sử dụng phần mềm Caseware Idea do Dự án EU-PFMO tài trợ.
(sav.gov.vn) - Chiều ngày 11/6/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 17 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017. Thực hiện sự phân công của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp.
(sav.gov.vn) - Chiều 10/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW Sơn Minh Thắng; Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã đồng chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với Ban Cán sự, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.
(sav.gov.vn) - Ngày 6/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 6/2019. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 5/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 6/2019 của toàn Ngành, Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và một số kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán nổi bật trong Đợt 1 năm 2019, Chánh Thanh tra KTNN báo cáo tình hình công tác thanh tra và một số kết quả thanh tra nổi bật trong Đợt 1 năm 2019.
(sav.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước năm 2019 ban hành theo Quyết định số 2282/QĐ-KTNN ngày 30/11/2018 của Tổng Kiếm toán nhà nước và nhiệm vụ triển khai dự án Hợp phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán” thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin Kiểm toán Nhà nước” đối với các đơn vị thụ hưởng dự án. Ngày 7/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin của KTNN phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn HIPT tổ chức lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm Hỗ trợ Kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp cho hơn 40 kiểm toán viên thuộc KTNN chuyên ngành VI.