(sav.gov.vn)- Chiều ngày 20/5/2020, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Đảng bộ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Cán sự, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên dự và chỉ đạo Hội nghị.
(sav.gov.vn) - Báo cáo về phòng chống COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 20/5/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động KTXH và bảo đảm đời sống của nhân dân.
(sav.gov.vn) - Sáng 20/5/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trung tâm Tin học đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, nhằm tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng của TTTH Phạm Thị Thu Hà chủ trì Hội nghị.
(sav.gov.vn) - Ngày 20/5/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Văn phòng KTNN tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị tham mưu của KTNN.
(sav.gov.vn) - Sáng 21/5/2020, tại nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.
sav.gov.vn) - Chiều ngày 19/5/2020, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), - 111 Trần Duy Hưng,  Đảng bộ KTNN khu vực I tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dự và chỉ đạo Đại hội.