Câu 1. Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào và có bố cục như thế nào?

30/09/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trả lời: 1. Về hiệu lực: Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 20 thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2023 (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh).

2. Về bố cục: Pháp lệnh gồm 5 chương, 21 điều, cụ thể:

- Chương I: Những quy định chung, gồm 07 điều, từ Điều 1 đến Điều 7;

- Chương II: Hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, gồm 07 điều, từ Điều 8 đến Điều 14;

- Chương III: Thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, gồm 02 điều, từ Điều 15 đến Điều 16;

- Chương IV: Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, gồm 03 điều, từ Điều 17 đến Điều 19;

- Chương V: Điều khoản thi hành, gồm 02 điều, từ Điều 20 đến Điều 21.
 

Xem thêm »