Câu 6. Các hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được quy định trong Pháp lệnh như thế nào?

30/09/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trả lời: Theo quy định tại Điều 5 của Pháp lệnh, các hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước bao gồm:

1. Các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 của Luật Kiểm toán nhà nước.

2. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Kiểm toán nhà nước.

3. Hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước quy định tại Điều 68 của Luật Kiểm toán nhà nước.
 

Xem thêm »