Câu 3. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

30/09/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trả lời: Theo khoản 1, khoản 2 Điều 2 của Pháp lệnh, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được quy định như sau:

1. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của Pháp lệnh phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của Pháp lệnh đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Xem thêm »