Câu 2. Phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh được quy định như thế nào?

30/09/2023

Trả lời: Theo quy định tại Điều 1, Pháp lệnh có phạm vi điều chỉnh, bao gồm: Hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Xem thêm »