(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 9/1, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN) đã tổ chức tọa đàm với đoàn cán bộ cấp cao Kiểm toán Nhà nước Hungary về kiểm toán môi trường. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Đoàn Xuân Tiên và Chủ tịch KTNN Hungary László Domokos cùng chủ trì buổi tọa đàm. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ và đại diện nhóm làm việc về kiểm toán môi trường của KTNN Việt Nam.

Ngày 28/9/2012, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Cao Tấn Khổng đã chủ trì Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán qua hoạt động kiểm toán Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn” do KTNN tổ chức tại Đà Nẵng. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo 23 tỉnh, thành phố; Bộ NN&PTNN; cơ quan hợp tác và phát triển quốc tế Australia; lãnh đạo các Vụ: Pháp chế, Quan hệ quốc tế, Tổng hợp và KTNN chuyên ngành V, Khu vực II, Khu vực III.
Với mục đích trao đổi kinh nghiệm, đánh giá thực trạng và nêu các giải pháp tăng cường chất lượng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, ngày 21/6/2012, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội thảo Kinh nghiệm kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức trực tuyến. Phó Tổng KTNN Cao Tấn Khổng chủ trì Hội thảo.