(kiemtoannn.gov.vn) – Ngày 21/1/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Hội nghị bàn tròn về "Các giải pháp phòng chống gian lận và tham nhũng trong các dự án do WB tài trợ". Đại diện Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tham gia Hội nghị và chia sẻ kinh nghiệm về một số vấn đề tham nhũng, gian lận tại các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn vay của WB do KTNN phát hiện.

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 14/7/2014, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Đoàn Kiểm toán Chuyên đề phát hành, quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả kiểm toán đợt 1 và tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiểm toán đợt 2, đợt 3. Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn đã tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

(kiemtoannn.gov.vn) - Ở hầu hết các nước tồn tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước (KTNN), ngoài những quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và hoạt động của KTNN, Luật Kiểm toán nhà nước (Luật KTNN) đều có những quy định về xử lý hành vi vi phạm Luật KTNN. Các quy định cụ thể về xử lý hành vi vi phạm Luật KTNN của các nước có thể khác nhau về mức độ, nội dung cụ thể, chẳng hạn:
Ngày 10/3, tại trụ sở KTNN- 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Hoàng Quân đã tham gia trả lời phỏng vấn Nhóm nghiên cứu khảo sát kinh nghiệm về Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) sửa đổi. Chương trình thuộc dự án điều tra, tham khảo kinh nghiệm của các cơ quan liên quan về dự thảo Luật NSNN của ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tài trợ.
Tại Hội nghị tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm qua hoạt động kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (MTQG NS&VSMTNT) vừa được tổ chức, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, bài tham luận đánh giá về các mặt được và chưa được của Chương trình. Dưới đây là lược ghi bài tham luận của Kiểm toán viên chính Hoàng Hải Châu (KTNN chuyên ngành V)- một trong những tham luận đáng chú ý tại Hội nghị.
(kiemtoannn.gov.vn) - Trong 2 ngày (20 và 21/09), tại thành phố Vinh - Nghệ An đã diễn ra Hội nghị tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm qua hoạt động kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) năm 2013. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Văn phòng Chương trình NS&VSMTNT, Trung tâm Nước Quốc gia (Bộ NN&PTNT); Ngân hàng Chính sách xã hội; đại diện nhà tài trợ - Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Australia (AusAID); đại diện lãnh đạo và các sở, ngành 25 tỉnh, thành phố; đại diện một số đơn vị trực thuộc KTNN. Đồng chí Cao Tấn Khổng - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, đã đến dự và chủ trì khai mạc hội nghị.

(kiemtoannn.gov.vn) - Nợ công đã trở thành thách thức toàn cầu ngày một gia tăng và vì thế cũng trở thành một vấn đề ưu tiên ngày càng được quan tâm nhiều hơn của các Cơ quan Kiểm toán Tối cao (gọi tắt là SAI). Các SAI đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy tính hiệu quả trong quản lý nợ công. Từ năm 2008, để đáp ứng với nhu cầu của các SAI, Nhóm sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI) cùng với Nhóm công tác về nợ công của INTOSAI đã xúc tiến Chương trình xây dựng năng lực về Kiểm toán việc Quản lý nợ công. Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy phát triển chuyên môn và tăng cường năng lực thể chế về kiểm toán quản lý nợ công của các SAI thành viên. Có tất cả 29 SAI của AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI và PASAI đã tham gia Chương trình. Sản phẩm của chương trình là Tài liệu hướng dẫn Kiểm toán quản lý nợ công, được xây dựng dựa trên Chuẩn mực quốc tế của các Cơ quan Kiểm toán Tối cao (ISSAI) và kinh nghiệm kiểm toán thực tế của các đợt kiểm toán thí điểm của SAI cũng như các nội dung chia sẻ trong quá trình thực hiện chương trình. Một số vấn đề đáng lưu ý như sau:

(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều ngày 24/7/2013, Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành VII đã phối hợp với Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (E&Y) tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm về phương pháp thực hiện kiểm toán, soát xét hệ thống công nghệ thông tin của các Ngân hàng thương mại (NHTM).
(kiemtoann.gov.vn) - Chiều ngày 15/7/2013, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực Ngân hàng giữa KTNN chuyên ngành VII và Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam. Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn đã tham dự và chỉ đạo Hội thảo.

Ngày 22 và 23/4/2013, Tòa thẩm kế Hà Lan đã tổ chức Cuộc họp rút kinh nghiệm về IntoSAINT tại thành phố La Hay, Hà Lan. IntoSAINT (Self-Assessment INTegrity) là một công cụ giúp các SAI có thể đánh giá sự tổn thương và khả năng phục hồi của mình đối với việc vi phạm tính liêm chính. Sau cuộc họp, mỗi SAI sẽ biết được phương pháp nào có thể áp dụng để cải thiện tính liêm chính của mình. Năm 2011 và 2012, chương trình đào tạo các nhà điều hành IntoSAINT đã được tổ chức tại thành phố La Hay và Cô-oét. Các chương trình đào tạo này được xem như một tác nhân kích thích sự phổ biến công cụ tự đánh giá tính liêm chính trong cộng đồng INTOSAI.