Đó là một trong những ý kết luận tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng pháp luật về Kiểm toán Nhà nước tại Hà Nội ngày 19/10/2011, do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Cao Tấn Khổng chủ trì. Tham dự hội nghị có: đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Vụ Tổng hợp, Vụ TCCB, Vụ Chế độ và KSCL Kiểm toán, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, các tổ trưởng, tổ thư ký các tổ soạn thảo.
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và sự thống nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của KTNN; Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, ngày 15/6/2011, Tổng KTNN ký Quyết định số 757/QĐ-KTNN ban hành Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của KTNN bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản; không áp dụng đối với văn bản chuyên môn như mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát.

Trong hai ngày 19-20/8/2009, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đến dự có các đồng chí Phó Tổng KTNN: Hoàng Hồng Lạc và Lê Hoàng Quân; đại diện lãnh đạo đơn vị và đại diện lãnh đạo cấp phòng có liên quan của hầu hết các đơn vị trực thuộc KTNN.

 Ngày 10/11/2008, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn Luật KTNN và các văn bản liên quan dành cho đối tượng là cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí. Tham dự Hội nghị có đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan quản lý báo chí cùng đông đảo phóng viên chuyên theo dõi về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách và kiểm toán của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.
 Luật Kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006. Luật Kiểm toán nhà nước ra đời đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Kiểm toán Nhà nước, tạo ra hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động của Kiểm toán Nhà nước và một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân rất quyết tâm đẩy lùi nạn tham ô, tham nhũng, thực hành chính sách tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, xây dựng một nền tài chính quốc gia minh bạch, vững bền, đưa đất nước vững tin bước vào hội nhập.
 Trong hai ngày 8 và 9/5/2006 tại Hà Nội, với sự giúp đỡ của Cơ quan Phát triển của Đan Mạch (DANIDA), Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội chủ trì phối hợp với Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội thảo tập huấn về Luật KTNN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài các đại biểu thuộc Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách (KT&NS) và KTNN, tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan của Quốc hội, gồm: Uỷ ban Quốc phòng và an ninh, Uỷ ban Văn hoá giáo dục - thanh niên và thiếu niên nhi đồng, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban pháp luật, Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường, đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung.