Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (số 12-NQ/TW ngày 16-01-2012); Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24-02-2012 và Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị; căn cứ các hướng dẫn của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Nghị quyết; căn cứ Kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 26/3/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Ngày 04/05/2012, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Kế hoạch số 47 - KH/ĐU triển khai, thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI).

Thực hiện Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN, ngày 26/04/2012, KTNN đã ban hành Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2012 kèm theo Quyết định số 745/QĐ-KTNN của Tổng KTNN. Theo Kế hoạch, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, đơn vị chủ trì sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát gián tiếp đối với 23 cuộc kiểm toán được thực hiện trong năm 2012 thông qua hồ sơ kiểm toán (trong đó, đợt 1: 10 cuộc, đợt 2: 10 cuộc và đợt 3: 02 cuộc).

Ngày 27/4/2012, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực VIII đã tổ chức “Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết 68NQ/ĐU ngày 19/4/2012 của Đảng Ủy KTNN về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2012” trong toàn cơ quan. Đồng chí Nguyễn Văn Kỷ, Bí thư Chi bộ, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII chủ trì Hội nghị.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 25/4 – 27/4/2012, sáng 27/4, tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn Lãnh đạo cấp cao KTNN Việt Nam do Tổng KTNN Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đến chào xã giao Ngài Thủ tướng Lào Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông và Ngài Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản. Cùng dự buổi tiếp có ông Lương Quốc Huy - đại diện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
Toàn ngành nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2012 vui tươi, lành mạnh và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, nơi cư trú cũng như các quy định chung của ngành theo sự chỉ đạo của Tổng KTNN tại công văn số 658/KTNN-VP ngày 25/4/2012, cụ thể:
Từ ngày 19 đến 27/4/2012, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Đánh giá nhu cầu các cơ quan kiểm toán tối cao”. Tham dự Hội thảo có 7 cơ quan kiểm toán tối cao của các quốc gia: Áp-ga-nis-tan, Băng-la-đét, Campuchia, Lào, Mông Cổ, Phi-lip-pin và Việt Nam (gọi tắt là 7 SAI).
Để đảm bảo chất lượng và tính khả thi của Quy định về Trưng cầu giám định chuyên môn trong hoạt động kiểm toán của KTNN, ngày 25/4/2012, KTNN đã có Công văn 655/KTNN-TH gửi các đơn vị trực thuộc KTNN về việc lấy ý kiến tham gia của các đơn vị vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Trưng cầu giám định chuyên môn trong hoạt động kiểm toán của KTNN.
Sáng 17/4, tại Hải phòng, đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước (KTNN) do Công đoàn KTNN và Hội Cựu chiến binh KTNN phối hợp, đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Hải Quân, trao tặng 100.000.000 đồng, là tiền quyên góp của cán bộ, công chức và người lao động KTNN, tới quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà.