(sav.gov.vn) - Bộ Chính trị vừa có Thông báo số 50-KL/TW Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
(sav.gov.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2023. Nghị quyết nêu rõ trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo tại các Nghị quyết của Chính phủ. Trong quá trình soạn thảo các dự án Luật cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, cơ quan, tổ chức liên quan khác để tạo sự đồng thuận; tăng cường truyền thông chính sách, tạo đồng thuận trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật…
(sav.gov.vn) – Ngày 03/3/2023, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn – Trưởng ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Tham dự có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước – Phó trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.
(sav.gov.vn) – Sáng 08/3/2023, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng diễn thuyết, phát biểu, chủ trì cuộc họp cho Lãnh đạo cấp Vụ và quy hoạch Lãnh đạo cấp Vụ. Dự lễ khai giảng có Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) Hà Minh Tuấn, GS. TS Đoàn Xuân Tiên – nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và 22 học viên theo Quyết định số 08/QĐ-KTNN ngày 06/01/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước.
(sav.gov.vn) – Sáng 08/3/2022, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) -  111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (ĐT&BDNVKT) tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức kiểm toán thuế cho 52 công chức, Kiểm toán viên của các đơn vị trong Ngành.
(sav.gov.vn) - Theo Bộ Tài chính, 2 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 362,3 nghìn tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý là các khoản thu chính đều tăng so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: Thu nội địa đạt 23,6% dự toán, tăng 17%; thu từ dầu thô đạt 25,7% dự toán, tăng 13,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 15% dự toán, bằng 74,5% so với cùng kỳ năm 2022.
(sav.gov.vn) - Chiều 7/3/2023, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, dưới dự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, KTNN tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3/2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội với sự tham dự của các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có trụ sở tại Hà Nội và trực tuyến đến điểm cầu các KTNN khu vực.