(sav.gov.vn) - Sáng 23/7/2019, Cuộc họp Ban điều hành của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 54 đã được khai mạc tại thành phố Kuwait. Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 chủ trì điều hành Cuộc họp.
(sav.gov.vn) - Chiều 22/7/2019, tại Kuwait, Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc-Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á đã có buổi tiếp song phương Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán nhà nước Kuwait Adel Al-Sarawi.
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 22/7/2019, Cuộc họp của Lãnh đạo các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) và các Bên liên quan do Ủy ban các vấn đề kinh tế xã hội Liên Hợp Quốc (UNDESA)và Tổ chức sáng kiến phát triển INTOSAI (IDI) đồng tổ chức đã khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Hoa Kỳ. Cuộc họp diễn ra trong 02 ngày 22 và 23/7/2019 với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Đoàn Lãnh đạo cấp cao của Kiểm toán nhà nước Việt Nam (KTNNVN) do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Hoạ dẫn đầu tham dự Cuộc họp.
(sav.gov.vn) - Thực hiện Điều lệ của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), trong các ngày từ 23 - 24/7/2019, Đoàn đại biểu cấp cao của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dẫn đầu sẽ tham dự Cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 54 tại Kuwait. Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc với vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 sẽ chủ trì cuộc họp.
(sav.gov.vn) – Chiều 17/7/2019, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã tiếp xã giao bà Merran Kelsall - Phó Chủ tịch CPA Australia toàn cầu. Cùng dự buổi tiếp, về phía CPA Australia có ông Mark Chau, Giám đốc Khu vực phụ trách Phát triển Kinh doanh Quốc tế; bà Trần Thiên Hương, Trưởng Đại diện CPA Australia tại Việt Nam; bà Tống Thị Phú Sơn, Quản lý Cao cấp Phát triển Kinh doanh của Văn phòng CPA Australia tại Hà Nội.
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 11/7/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tiểu ban xây dựng chiến lược về cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và nghiên cứu khoa học (Tiểu ban) của KTNN đã họp triển khai nhiệm vụ lần 2. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Tiểu ban Nguyễn Quang Thành chủ trì cuộc họp.