(sav.gov.vn) - Tháng 12/2019, Dự án hiện đại hóa tài chính công dành cho Kiểm toán nhà nước (KTNN) về “Hỗ trợ KTNN cải thiện trách nhiệm giải trình, lập báo cáo, tính minh bạch và công tác giám sát hoạt động quản lý tài chính công” giai đoạn 2016-2019 (Chương trình EU-PMFO) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ sẽ kết thúc.
(sav.gov.vn) – Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Kiểm toán nhà nước Butan tại Việt Nam, sáng 12/11/2019, tại trụ sở KTNN Việt Nam – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh đã có buổi hội đàm với Tổng Kiểm toán nhà nước Butan Tshering Kezang.
(sav.gov.vn) – Sáng 11/11/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) -116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa - Trưởng Nhóm chiến lược về kiểm toán hoạt động của KTNN đã có buổi tiếp và làm việc với Ông Terry Hunt, Phó Chủ tịch các Chương trình quốc tế và các chuyên gia của Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF).
(sav.gov.vn) - Ngày 5/11/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 11/2019. Hội nghị đã nghe lãnh đạo Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 10/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2019 của toàn ngành, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán của ngành, Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán trong tháng 10/2019.
(sav.gov.vn) - Ngày 01/11/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã có ký và ban hành Công điện số 1389/CĐ-KTNN gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc “Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong các hoạt động của Kiểm toán nhà nước”
(sav.gov.vn) - Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa có Công điện số 1388/CĐ-KTNN ngày 01/11/2019 gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc: “Nâng cao trách nhiệm và chất lượng lập danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020”.