(sav.gov.vn) - Sáng 15/5/2019, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035 (Ban Chỉ đạo), Ban Chỉ đạo đã tổ chức họp để chuẩn bị những nội dung quan trọng.
(sav.gov.vn) - Ngày 10/5/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Đảng uỷ Kiểm toán nhà nước (KTNN) tháng 5/2019. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Đảng ủy (BTVĐU) họp, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
(sav.gov.vn) - Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT (Dự án), KTNN đánh giá: Quá trình khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Dự án đã cơ bản thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các quy định của Nhà nước về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, các văn bản chế độ có liên quan. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Dự án còn một số hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục.
(sav.gov.vn) - Ngày 07/5/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 5/2019. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Đỗ Văn Tạo báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 4/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2019 của KTNN; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán toàn Ngành; Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và một số kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán nổi bật trong Đợt 1 năm 2019; Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện Dự án sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015 và việc thực hiện Kế hoạch ban hành văn bản QPPL, văn bản quản lý năm 2019.
(sav.gov.vn) - Ngày 4/5/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Ba Đình, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019. Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận các nội dung: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019; kết quả đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 2010-2017; việc tiếp thu, giải trình phương án phân bổ vốn và việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn; công tác chuẩn bị tài liệu Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và nhiều nội dung quan trọng khác.
(sav.gov.vn) - Chiều 3/5/2019, các đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông: Hồ Đức Phớc – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; Trần Văn Mão – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.