(sav.gov.vn) - Ngày 12/8/2020, tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 47, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) với tỷ lệ 100% ủy viên UBTVQH tán thành. Chiến lược xác định, phát triển KTNN là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; phục vụ đắc lực cho hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, quản lý điều hành và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
(sav.gov.vn) - Ngày 07/8/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 8/2020. Hội nghị đã nghe: Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Đỗ Văn Tạo báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 7/2020 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 8/2020 của toàn Ngành; Vụ trưởng Vụ Tổng Trần Khánh Hòa hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán; Vụ trưởng Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) Ngô Minh Kiểm báo cáo tình hình kiểm soát chất lượng kiểm toán, công tác tham mưu xây dựng các văn bản; Vụ trưởng Vụ Pháp Vũ Thanh Hải chế báo cáo tình hình xây dựng các văn bản thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN.
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 07/8/2020, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8/2020. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.
(sav.gov.vn) – Chiều 04/8/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Phiên họp thứ nhất để tiến hành công tác nhân sự, bầu các chức danh chủ chốt trong Đảng. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán nhà nước điều hành phiên họp.
Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán Tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 55 đã diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự chủ trì của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021. Chia sẻ với báo giới sau khi kết thúc cuộc họp, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc khẳng định: KTNN Việt Nam trên cương vị là Chủ tịch ASOSAI đã và đang từng bước nỗ lực thực hiện vai trò dẫn dắt, lãnh đạo ASOSAI trong thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2018-2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường, kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững.
(sav.gov.vn) - Nhìn nhận về vai trò của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán Tối cao châu Á (ASOSAI) trong việc hỗ trợ các Cơ quan Kiểm toán Tối cao (SAI) - thành viên trong đại dịch COVID-19 là một trong những nội dung quan trọng, được các SAI thành viên Ban điều hành ASOSAI bàn thảo sôi nổi tại Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành (BĐH) ASOSAI lần thứ 55 vừa được tổ chức tại trụ sở KTNN Việt Nam và 12 SAI thành viên BĐH.
(sav.gov.vn) - Nhằm mang lại lợi ích cho các Cơ quan Kiểm toán Tối cao (SAI) thuộc Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán Tối cao châu Á (ASOSAI) trong việc trao đổi kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và phát triển Kiểm toán viên trong kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững (SDG), tại Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55, diễn ra chiều 27/7/2020, Ban điều hành (BĐH) ASOSAI đã chính thức thông qua đề xuất thành lập Nhóm Công tác của ASOSAI về SDG.