(sav.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực III và KTNN khu vực Nam Lào, nhận lời mời của Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam, Đoàn 20 công chức của KTNN khu vực Nam Lào do ông Nalongsak Sattakoun, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực Nam Lào đã tham dự khóa đào tạo về chuyên môn kiểm toán do Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với KTNN khu vực III, tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 16-19/9/2019.
(sav.gov.vn) - Ngày 19/9/2019, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững và vai trò của KTNN”. Tham gia Hội thảo có hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, các Trường đại học, Viện nghiên cứu, Tập đoàn, Tổng công ty, các tổ chức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán và các đơn vị trực thuộc KTNN.
(sav.gov.vn) – Sáng 13/9/2019, tại nhà Quốc Hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, tiếp tục chương trình làm việc phiên 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến hoàn thiện giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật KTNN. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh tham dự phiên làm việc.
(sav.gov.vn) - Ngày 06/9/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 9/2019. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 8/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 9/2019 của toàn Ngành; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán của Ngành; Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán trong tháng 8/2019; Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện Dự án sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015; Chánh Thanh tra báo cáo tình hình công tác thanh tra đợt 2 năm 2019.
(sav.gov.vn)- Sáng 06/9/2019, tại nhà Quốc hội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) làm việc với Ủy ban Tài chính – Ngân sách (TCNS) của Quốc hội về báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2019 của KTNN; và dự kiến kế hoạch kiểm toán (KHKT) 2020 của KTNN. Phó Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Bùi Đặng Dũng chủ trì buổi làm việc. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa tham dự buổi làm việc.
(sav.gov.vn) - Ngày 6/9/2019, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc. Tại hội nghị, ông Đỗ Văn Tạo - Chánh Văn phòng KTNN đã báo cáo kết quả công tác tháng 8 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 9/2019 của toàn ngành.
(sav.gov.vn) - Ngày 4/9/2019, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2019. Phiên họp tập trung bàn thảo một số nội dung như tình hình KTXH tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP; dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2020; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019 và dự toán NSNN năm 2020; kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2020-2022 và nhiều vấn đề quan trọng khác.
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 30/8/2029, Đoàn công tác cấp cao của KTNN Việt Nam do Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dẫn đầu đã có buổi làm việc với đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Trụ sở UNDP ở New York, Hoa Kỳ, nhằm thảo luận phương hướng, hình thức hợp tác trong thời gian tới.