Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 12/11 về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), đại biểu Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã tập trung phân tích và khẳng định: Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của KTNN và Thanh tra Nhà nước trong Dự thảo luật là sai về logic, không đúng quy định của pháp luật.   
(sav.gov.vn) - Thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Kiểm toán nhà nước thông báo tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước năm 2018, với 37 chỉ tiêu tuyển dụng,trong đó 28 công chức vào ngạch chuyên viên cho một số đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực và 09 viên chức vào ngạch chuyên viên cho Trung tâm Tin học.
Ngày 10/11/2018 tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 13 đến nay.
(sav.gov.vn) - Ngày 06/11/2018, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thông qua 02 Dự thảo Báo cáo kiểm toán: “Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của Thành phố Hồ Chí Minh” theo Quyết định số 1408/QĐ-KTNN ngày 20/6/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước; “Kiểm toán chuyên đề: Việc ưu đãi đầu tư và thực hiện nghĩa vụ với NSNN của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” theo Quyết định 1046/QĐ-KTNN ngày 20/6/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước.
Ngày 3/11/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018. Các thành viên Chính phủ đã nghe, thảo luận hơn 10 nội dung, trong đó tập trung vào tình hình kinh tế- xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018; về một số chủ trương, chính sách, xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật…