Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý nhà nước năm 2016 của KTNN

25/05/2016
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(kiemtoannn.gov.vn) – Chiều 24/5/2016, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Lãnh đạo KTNN đã tổ chức họp giao ban báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VPQPPL) và văn bản quản lý nhà nước năm 2016 của KTNN.
 

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì buổi buổi họp

 
Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Hoàng Hồng Lạc, Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa và lãnh đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế, Văn phòng KTNN, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Vụ Tổ chức - cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ CĐ&KSCLKT và Thanh tra KTNN.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo về tình hình triển khai xây dựng văn bản của các đơn vị chủ trì, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Lê Huy Trọng đã báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch xây dựng VBQPPL và văn bản quản lý nhà nước năm 2016.

Theo đó, năm 2016 KTNN dự kiến ban hành 29 VPQPPL, trong đó có 01 văn bản trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 28 văn bản trình Tổng Kiểm toán nhà nước, trong đó Vụ Tổng hợp chủ trì 07 văn bản; Vụ CĐ&KSCLKT chủ trì 05 văn bản; Vụ Pháp chế chủ trì 02 văn bản; KTNN chuyên ngành II, chuyên ngành IV, chuyên ngành V, chuyên ngành VII, khu vực I, Trung tâm tin học mỗi đơn vị chủ trì 01 văn bản; KTNN chuyên ngành VI chủ trì 02 văn bản. "Tuy các đơn vị chủ trì đã tích cực triển khai xây dựng các VPQPPL theo kế hoạch, nhưng tiến độ xây dựng VPQPPL vẫn còn chậm" - ông Lê Huy Trọng đánh giá.

Cũng theo ông Lê Huy Trọng, năm 2016 KTNN dự kiến ban hành 09 văn bản quản lý nhà nước: Văn phòng KTNN chủ trì 03 văn bản; Vụ Tổ chức – cán bộ chủ trì 04 văn bản; Vụ Pháp chế chủ trì 01 văn bản và Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán 01 văn bản. Đối với các văn bản này, các đơn vị chủ trì đã triển khai tổ chức thực hiện theo tiến độ quy định.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham giam ý kiến, đánh giá về các khó khăn, vướng mắc làm chậm tiến độ xây dựng VPQPPL; Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các VPQPPL năm 2016 của KTNN.

Kết luận cuộc họp, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá, việc xây dựng các VBQPPL phù hợp với Luật KTNN (sửa đổi) là yêu cầu tất yếu, khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực cao của các đơn vị chủ trì. “Đây là công việc quan trọng, các đơn vị cần tập trung nguồn lực để hoàn thành trong năm 2016” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu trong quá trình soạn thảo, các đơn vị chủ trì, Tổ biên tập cần tuân thủ đúng quy trình; Chủ động, tăng cường sự phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng và ban hành hệ thống VBQPPL đồng bộ, tránh trùng lắp.

Đối với Hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán của KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo hoàn thiện theo ý kiến Ban cán sự đã thống nhất: Tập trung hoàn thiện Biên bản kiểm toán và Báo cáo kiểm toán; Các mẫu biểu, hồ sơ khác tiếp tục lấy ý kiến, hoàn thành trong năm 2016. Đối với các quy trình kiểm toán sẽ ban hành sau khi ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước để đảm bảo sự thống nhất.

Về một số nội dung cụ thể , Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo: Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học của KTNN giao Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức - cán bộ; Quy trình kiểm toán công nghệ thông tin giao cho Trung tâm tin học chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ CĐ&KSCLKT; Đề án trang phục Ngành giao Văn phòng KTNN chủ trì, lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong toàn Ngành trước khi triển khai./.

Ngọc Bích

Xem thêm »