Mới đây, theo đề nghị của chính quyền TP. Oshawa, Hãng kiểm toán KPMG đã thực hiện và công bố Báo cáo kiểm toán xem xét công tác quản lý nhân lực tại các cơ quan trực thuộc Thành phố. Theo đó, Oshawa đứng đầu danh sách những thành phố quản lý cán bộ, người lao động lỏng lẻo nhất tại Canada.
Kể từ khi được bổ nhiệm chức Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc, bà Hu Zejun luôn sử dụng cụm từ “có tầm” với hàm ý rằng, các kiểm toán viên phải luôn đặt mình ở một vị trí cao hơn để có thể nhìn xa, trông rộng về tình hình và các xu thế phát triển. Cụm từ này càng có ý nghĩa hơn đối với một Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) phải đối mặt với những kỳ vọng ngày càng gia tăng do tốc độ phát triển nhanh chóng của công tác kiểm toán Chính phủ như KTNN Trung Quốc (CNAO).
YLP là một chương trình được Chính phủ Uganda thiết lập nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các thanh niên nghèo và thất nghiệp trong cả nước. Chính phủ giao Bộ Phát triển giới, lao động và xã hội Uganda quản lý chương trình. Ngân sách hỗ trợ cho Chương trình được giao cho các đơn vị đảm bảo lợi ích thanh niên, các đơn vị này có nhiệm vụ tìm hiểu, tiếp cận đúng đối tượng và đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Chương trình.
Trong năm 2018, CAE đã hỗ trợ một số SAI ở châu Âu và Trung Mỹ tiến hành đánh giá và cải thiện quy trình lập thành tài liệu các kết quả tài chính từ các cuộc kiểm toán, tăng cường năng lực kiểm toán hoạt động, cập nhật sổ tay hướng dẫn kiểm toán hoạt động và đào tạo cho kiểm toán viên. Những đóng góp, hỗ trợ của CAE được lãnh đạo GAO đánh giá là “một khoản đầu tư tốt” và nhận được phản hồi tích cực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.  
Cơ quan Tổng Kiểm soát và Kiểm toán Tanzania (CAG) vừa qua đã công bố bản Báo cáo kiểm toán với tiêu đề “Kiểm toán hoạt động về tính sẵn sàng trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc” của Tanzania. Báo cáo nhấn mạnh rằng, Chính phủ nước này vẫn chưa có những chuẩn bị đầy đủ liên quan đến việc xác định nguồn lực, năng lực cần thiết, xây dựng cơ chế giám sát, báo cáo cho việc thực hiện các SDG.  
Vừa qua, Cơ quan Kiểm toán và Kiểm soát hành chính nhà nước Palestine (PSACB) đã hoàn thành cuộc kiểm toán đánh giá về tính sẵn sàng của Chính phủ trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc vào năm 2030. PSACB cho biết, Chính phủ Palestine đã thể hiện những cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện các SDG, tuy nhiên, các bên liên quan cần phải tăng cường mối liên hệ và nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với vấn đề này.
    Ngày 15/4 vừa qua, Ủy ban Kiểm toán nhà tù (PAC) nước Cộng hòa Mandives đã trình bày một Báo cáo kiểm toán dài 390 trang trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ sau khi tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà tù trong nước.