Tổng Kiểm toán Vương quốc Eswatini (châu Phi), thường được gọi theo tên cũ là Swaziland, mới đây đã công bố Báo cáo kiểm toán thường niên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2018, trong đó đề cập đến tình trạng thất thoát NSNN kéo dài.
 Qua Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (Dự án), KTNN yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, trình phê duyệt Dự án và UBND TP. Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc ban hành Quyết định chỉ định thầu; phê duyệt Dự án khi chưa xác định cơ cấu nguồn vốn đầu tư.
Báo cáo kiểm toán do Văn phòng Tổng Thanh tra, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công bố mới đây đã chỉ trích Quỹ Hỗ trợ sinh viên liên bang (FSA) không chú trọng công tác giám sát ngân sách hỗ trợ sinh viên vay tiền, thường xuyên để xảy ra nhiều sai sót khiến ngân sách của FSA đang có nguy cơ rơi vào tình trạng khó kiểm soát.
Tổng Kiểm toán và Kiểm soát (CAG) Tanzania mới đây đã hoàn thành một Báo cáo kiểm toán hé lộ hàng loạt yếu kém trong công tác quản lý, chi tiêu ngân sách công của Chính phủ nước này. Tuy nhiên, Báo cáo vẫn chưa được chính thức công khai theo quy định, gây bất bình trong công chúng.
Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Nam Phi (OAG) vừa qua đã trình bản Báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước Nam Phi lên Ủy ban Năng lượng quốc gia thuộc Quốc hội nước này về kết quả đầu ra của cuộc kiểm toán đối với Bộ Năng lượng và các đơn vị trực thuộc Bộ trong giai đoạn tài chính 2017-2018. Theo đó, một trong những điểm đáng lưu ý là những cảnh báo của Tổng Kiểm toán Nhà nước Nam Phi về tương lai không mấy sáng sủa của Tập đoàn Dầu khí quốc gia PetroSA.