Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc KTNN

05/07/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 05/7, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc KTNN.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cục Công nghệ thông tin


Dự Lễ Công bố có các đồng chí: Nguyễn Trường Giang - Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Minh Nam - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội; đại diện các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Về phía KTNN có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc của KTNN.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi Lễ
 

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang đã công bố Nghị quyết số 1044/NQ-UBTVQH15 ngày 23/4/2024 về việc thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc KTNN.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Việc thành lập Cục Công nghệ thông tin là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn của lãnh đạo KTNN nhằm đạt được mục tiêu phát triển KTNN đến năm 2030, tạo cơ sở để chuyển đổi phương pháp kiểm toán truyền thống sang kiểm toán hiện đại dựa trên dữ liệu số. Đồng thời, hỗ trợ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của KTNN, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, phạm vi kiểm toán, tần suất kiểm toán và đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, tính toàn diện, kịp thời phục vụ công tác quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, những năm qua, KTNN đã thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, giúp Quốc hội có nguồn thông tin, dữ liệu tin cậy để quyết định dự toán, phân bổ và phê chuẩn, quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm. Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã đưa ra các ý kiến có trách nhiệm và thiết thực giúp Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính, tài sản công; quyết định các chính sách kinh tế, tài chính quan trọng của quốc gia.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi Lễ

Trong hoạt động kiểm toán, KTNN đã luôn chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2022, KTNN đã triển khai cuộc kiểm toán từ xa đầu tiên, tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh hoạt động kiểm toán số. Từ năm 2023, KTNN cũng đã cung cấp báo cáo kiểm toán bằng hình thức điện tử cho các Ủy ban của Quốc hội theo đúng tinh thần Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giúp Quốc hội kịp thời nắm bắt hoạt động của KTNN.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sự ra đời của Cục Công nghệ thông tin không chỉ nhằm kiện toàn tổ chức mà còn mở ra cơ hội lớn để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của KTNN. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán sẽ giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động kiểm toán. Cục Công nghệ thông tin được thành lập còn là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển tổ chức của KTNN, đặc biệt có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN (11/7/1994-11/7/2024).

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, kiện toàn tổ chức bộ máy của KTNN

Phát biểu tại Lễ Công bố, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cảm ơn Lãnh đạo Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để KTNN hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và đặc biệt là việc quyết nghị thành lập Cục Công nghệ thông tin trên cơ sở kiện toàn lại Trung tâm Tin học.

Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của KTNN, mà còn là một bước tiến quan trọng trong công cuộc ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, trong giai đoạn tới, KTNN sẽ tập trung thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của Ngành, từng bước chuyển đổi phương pháp kiểm toán truyền thống sang phương pháp kiểm toán hiện đại dựa trên dữ liệu số nhằm nâng cao hiệu quả, minh bạch trong hoạt động kiểm toán.

Cục Công nghệ thông tin cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách để đảm bảo môi trường pháp lý thực hiện kiểm toán trong môi trường số; Xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu, phục vụ hoạt động kiểm toán; Phát triển các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hình thành hệ thống thông tin quản lý và hoạt động kiểm toán tập trung; Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin và nhân lực kiểm toán viên có trình độ về Công nghệ thông tin, kỹ năng số để đáp ứng được yêu cầu kiểm toán trong môi trường số.

Tổng Kiểm toán nhà nước tin tưởng, với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết, Cục công nghệ thông tin sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của KTNN.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ


Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, kiện toàn tổ chức bộ máy của KTNN./.

Hà Linh

Xem thêm »