KTNN khu vực II: Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán đạt 90%

09/12/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng ngày 08/12, tại TP. Vinh, KTNN khu vực II đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Khánh Hòa

Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, chương trình công tác năm 2024, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II Đỗ Đình Sơn cho biết: Trong năm 2023, tập thể lãnh đạo, công chức KTNN khu vực II đã nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo đó, năm 2023, KTNN khu vực II được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 07 cuộc kiểm toán, gồm: 05 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương và báo cáo quyết toán ngân sách địa phương lồng ghép các chuyên đề, 02 cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án. Căn cứ Phương án tổ chức kiểm toán năm 2023 được phê duyệt, đơn vị đã tổ chức thực hiện 06 cuộc kiểm toán trong 03 đợt (01 cuộc kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước điều chỉnh giảm).

Tổng hợp kết quả kiểm toán đến ngày 06/12/2023 của 06 cuộc kiểm toán (03 cuộc đã phát hành và 03 cuộc trình phát hành), KTNN khu vực II đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính số tiền 2.524.180,4 triệu đồng, trong đó: Tăng thu NSNN 3.050,6 triệu đồng; giảm chi NSNN 890.307,4 triệu đồng; xử lý khác 1.630.822,3 triệu đồng.

Cùng với quá trình tổ chức hoạt động kiểm toán, KTNN khu vực II chú trọng thực hiện việc kiểm soát chất lượng kiểm toán từ khâu lập đề cương khảo sát, thực hiện khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán; tăng cường kiểm soát chất lượng trong quá trình thực hiện kiểm toán và trong khâu thẩm định, xét duyệt, phát hành báo cáo kiểm toán.

Đơn vị đã xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2023, thành lập 06 tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp và 05 tổ kiểm soát chất lượng đột xuất, kiểm soát tối thiểu 20% số Tổ kiểm toán theo quy định của Ngành.
 
Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II Phan Văn Thường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung. Ảnh: Khánh Hòa


Kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán đến ngày 06/12/2023 đạt 90% (1.568.121,7 triệu đồng/1.743.014,4 triệu đồng). KTNN khu vực II đã phối hợp với UBND các tỉnh tổ chức các buổi làm việc để rà soát, xác định số liệu, làm rõ nguyên nhân chưa thực hiện các kiến nghị kiểm toán từ niên độ 2021 trở về trước và gửi Vụ Tổng hợp để tổng hợp báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước phục vụ phiên giải trình với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội. Trong năm, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý kịp thời văn bản của các đơn vị được kiểm toán về việc làm rõ kiến nghị kiểm toán.

Trong năm 2023, thực hiện nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước giao, đơn vị đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị Sơ kết và ký Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi, bổ sung quy chế năm 2014) giữa KTNN với Thường trực HĐND và UBND 04 tỉnh; phối hợp Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị tuyên truyền Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN cho 05 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tại Trụ sở KTNN khu vực II.

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo KTNN khu vực II đã kịp thời triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN. chủ động trong công tác chuẩn bị hậu cần và tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động do Ngành tổ chức.

Triển khai chương trình công tác năm 2024, KTNN khu vực II xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu trên các mặt thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch kiểm toán tổng quát, kế hoạch kiểm toán chi tiết; tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong từng bước; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán.

Đồng thời, hoàn thành toàn diện kế hoạch hoạt động năm 2024 trên tinh thần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán; tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm toán, góp phần đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đánh giá cao kết quả công tác đơn vị đạt được năm 2023, đặc biệt là trong hoạt động kiểm toán. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán đến ngày 06/12/2023 đạt tỷ lệ 90%, đã thể hiện những nỗ lực rất đáng ghi nhận của KTNN khu vực II.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đề nghị, trong năm 2024, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị cần xây dựng kế hoạch công tác năm phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội năm 2024; lên kế hoạch, phương án kiểm toán phù hợp với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN. Cán bộ, công chức KTNN khu vực II tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, truyền thống đồng lòng, quyết tâm nâng cao chất lượng kiểm toán và đạo đức công vụ; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Thay mặt cán bộ, công chức và người lao động của KTNN khu vực II, Kiểm toán trưởng Phan Văn Thường cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo KTNN, sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị trong Ngành; đồng thời cam kết cùng tập thể KTNN khu vực II tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Cùng ngày, đơn vị đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023./.

Xem thêm »