Chú trọng nâng cao chất lượng kiểm toán

09/12/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực V ngày 8/12, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả công tác của KTNN khu vực V trong năm qua, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phương Nghi

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Đức Tín cho biết, năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo KTNN, tập thể KTNN khu vực V đã nêu cao quyết tâm chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ theo Phương án tổ chức kiểm toán năm 2023 được duyệt.

Kết quả kiểm toán năm 2023 đối với 06 cuộc kiểm toán có kiến nghị xử lý tài chính 185.091 triệu đồng, kiến nghị khác 517.745 triệu đồng; có 05 kiến nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm tra hoặc thanh tra làm rõ việc thực hiện không đúng quy định; 18 kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân; 06 kiến nghị sửa đổi bổ sung văn bản và 07 kiến nghị đối với các Bộ, ngành.

Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được giao về chất lượng kiểm toán như sau: Có 03/04 Đoàn kiểm toán xếp loại Xuất sắc, vượt mức tối thiếu 50% Đoàn kiểm toán của các cuộc kiểm toán được giao tại Quyết định số 1483/QĐ-KTNN ngày 02/12/2022 xếp loại Xuất sắc (không tính 02 đoàn kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương các tỉnh).

Xác định công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán đóng vai trò quan trọng, trong năm 2023, đơn vị đã thành lập 07 Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) trực tiếp đối với 07 Đoàn kiểm toán, ngoài ra thành lập 03 Tổ KSCLKT đột xuất để kiểm soát 02 Đoàn kiểm toán đợt 01 và 01 Đoàn kiểm toán đợt 02, đảm bảo 20% số lượng Tổ kiểm toán được kiểm soát theo nhiệm vụ trọng tâm được đề ra. Qua công tác KSCLKT đã góp phần tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các kiến nghị kiểm toán của các đoàn kiểm toán, đặc biệt là các kiến nghị xử lý tài chính lớn, các kiến nghị xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm trong quá trình quản lý tài chính công, tài sản công.

KTNN khu vực V cũng thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN, đồng thời, thực hiện rà soát các vướng mắc của các địa phương, đơn vị để báo cáo lãnh đạo KTNN xem xét, giải quyết.

"Năm 2023, KTNN khu vực V tiếp tục tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán" - Kiểm toán trưởng Nguyễn Đức Tín cho biết.

Bên cạnh đó, trong năm qua, đơn vị cũng đã quan tâm đến công tác cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin,...

Đơn vị tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển và khung kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ cao năm 2023, bám sát Chiến lược phát triển của KTNN.

Đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước”; phát động trong toàn đảng bộ, đơn vị cuộc thi sáng tác, viết bài ca ngợi về Đảng, về ngành KTNN Chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN; phát động rộng rãi phong trào sáng tác Chủ đề và Logo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN trong toàn đơn vị.

Về nhiệm vụ năm 2024, KTNN khu vực V tập trung phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024. Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2024 được Tổng Kiểm toán nhà nước giao với 08 cuộc kiểm toán (02 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, 04 cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách, 02 cuộc kiểm toán chuyên đề). Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc kết luận, kiến nghị kiểm toán.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước" cho các cá nhân tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ hoàn toàn thống nhất với báo cáo tổng kết và đánh giá cao những kết quả công tác đơn vị đạt được năm 2023, đặc biệt là trong hoạt động kiểm toán. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho rằng, các đoàn kiểm toán đạt chất lượng cao trong năm 2023 đã thể hiện những nỗ lực rất đáng ghi nhận của KTNN khu vực V.

Nhìn chung, KTNN khu vực V đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác, bám sát các chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước. Các kiến nghị kiểm toán mang tính khả thi cao và đảm bảo theo quy định của pháp luật, nhiều phát hiện kiểm toán mới đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; Quỹ tài chính ngoài ngân sách... Kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị đạt khá cao. Ngoài ra, các công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, tọa đàm cũng được thực hiện nghiêm túc.

Về công tác Đảng, Đảng bộ KTNN khu vực V nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các mặt của công tác Đảng. Quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bộ các cấp, Đảng ủy khối.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị KTNN khu vực V tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2024. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, đề nghị tổ chức thực hiện tốt và đảm bảo đồng bộ. Hưởng ứng tốt các hoạt động kỉ niệm 30 năm thành lập KTNN. Bên cạnh đó, tiếp tục ưu tiên giải quyết dứt điểm các kiến nghị tồn đọng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán.
 
Kiểm toán trưởng Nguyễn Đức Tín phát biểu tiếp thu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Nghi

Thay mặt toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V trân trọng cảm ơn và tiếp thu những đánh giá và chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước. Trong năm 2024, KTNN khu vực V tiếp tục phát huy những mặt làm được và khắc phục những tồn tại, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp kiến nghị không phù hợp. Tập trung tìm ra giải pháp để chấn chỉnh và chú trọng thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024./

P.NGHI

Xem thêm »