Nắm vững để thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát

09/12/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Tại Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2023, các báo cáo viên đến từ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thông tin về những nội dung cơ bản của các văn bản mới, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu từng đảng viên phải nắm rõ từng quy định mới để nghiêm túc thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ KTNN, các đảng viên thuộc Đảng bộ KTNN có trong thành phần được triệu tập dự Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Đảng ủy Khối và trực tuyến tại điểm cầu Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Lê Nguyễn Nam Ninh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Lãnh đạo KTNN, đảng viên, các bộ phận có liên quan thuộc thành phần triệu tập của Đảng bộ KTNN dự Hội nghị tại trụ sở KTNN. 

Kịp thời phổ biến, quán triệt đến toàn đảng viên

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Trong năm 2023, Trung ương đã sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quan trọng, kịp thời về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

Do đó, Hội nghị quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng hôm nay nhằm kịp thời phổ biến, cập nhật, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các văn bản trên, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đưa nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng vào cuộc sống, tạo chuyển biến thiết thực đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối. 

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên truyền đạt các nội dung chuyên sâu về lý luận và thực tiễn.
 
Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt văn bản mới

Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt những văn bản mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng: Quy định số 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Nhấn mạnh từng văn bản mới của Đảng đều có giá trị, ý nghĩa lớn đến hoạt động của tổ chức Đảng, đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh dẫn chứng, Quy định số 117-QĐ/TW là văn bản quan trọng, cụ thể hóa tinh thần Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm giữ gìn nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; góp phần hoàn thiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thành Nam quán triệt những văn bản mới của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng: Quyết định số 1262-QĐ/ĐUK, ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Quyết định số 69-QĐ/UBKTĐUK, ngày 10/10/2023 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, ban hành bộ mẫu văn bản nghiệp vụ về thực hiện các quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Nam, hệ thống văn bản về công tác kiểm tra, giám sát rất bài bản, đầy đủ, chặt chẽ. “Điều quan trọng là công tác tổ chức triển khai hiện nay ra sao” - đồng chí Nam lưu ý. 

Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh đã đề cập đến Quy định số 131-QĐ/TW được Bộ Chính trị ban hành nhằm tiếp tục tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định số 131-QĐ/TW nêu rõ, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán là việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm, nhất là hành vi lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quy định số 131-QĐ/TW đã nhận diện các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán có thể xảy ra.
 
Đảng viên thuộc Đảng bộ KTNN tham dự tại điểm cầu trụ sở KTNN. Ảnh: N.Lộc

“Quy định cũng nêu rõ các nguyên tắc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng” - đồng chí cho biết.

Theo đó, công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra, kiểm toán phải có cơ chế để phòng ngừa và bảo đảm mọi quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, quyền hạn phải gắn với trách nhiệm. Công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Ngoài ra, phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, thực hiện đầy đủ, chấp hành nghiêm quy chế làm việc, quy định, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán; xây dựng, thực hiện văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ. 

N.LỘC

Xem thêm »