Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

16/11/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 15/11, Đoàn kiểm tra, giám sát thường xuyên của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước – thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và 9 tháng năm 2023.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, Tỉnh uỷ Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo  kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC năm 2022 và 9 tháng năm 2023.


Tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La trong năm 2022 và 9 tháng năm 2023. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh và xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, xác định phòng ngừa là chính; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực...

Tiếp thu các ý kiến của các thành viên Đoàn công tác, đại diện các cơ quan, ban, ngành tỉnh Sơn La đã làm rõ thêm các vấn đề mà thành viên trong Đoàn quan tâm, nêu ra.

 

Đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Kiểm toán Nhà nước, phát biểu tại cuộc họp.


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông thông tin thêm về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 10 tháng năm 2023. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện với phương châm 5 rõ:  “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”. Trong đó, công tác phòng chống tiêu cực được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”... 

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn ghi nhận những kết quả tỉnh Sơn La đạt được trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Sơn La là một trong những tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC sớm nhất cả nước và xây dựng kế hoạch hoạt động bài bản, hiệu quả. Đồng chí đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTN, TC. Trong đó, tập trung làm tốt việc tuyên truyền, không chỉ trong cán bộ, đảng viên, mà cả trong nhân dân, để nhân dân đồng hành và giám sát việc thực hiện PCTN, TC. Về công tác "phòng" phải công khai minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng tài nguyên khoáng sản, nhất là đất đai, đấu thầu... Cùng với đó, làm tốt việc kê khai, kiểm soát tài sản cán bộ, đảng viên; xác định rõ cơ quan và các cá nhân dễ xảy ra tiêu cực để thực hiện việc kiểm soát; làm tốt hơn nữa việc luân chuyển cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quan tâm phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo..., góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC trong thời gian tới.

Minh Thu

 

Xem thêm »