Tổng Kiểm toán nhà nước trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về thực hiện kiến nghị kiểm toán

07/11/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Theo Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, để nâng cao hiệu quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, cần kiện toàn khung khổ pháp lý trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán sao cho trúng, cho đúng, đảm bảo khả thi…

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: VPQH

Chất vấn Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tại phiên chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành chiều ngày 7/11 về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang (Đoàn Đắk Nông) đề nghị Tổng Kiểm toán cho biết giải pháp để thực hiện hiệu quả báo cáo của Kiểm toán nhà nước (KTNN) trong điều kiện Luật KTNN quy định: "Báo cáo của KTNN sau khi phát hành có giá trị bắt buộc thi hành đối với các đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công".

“Theo báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước trước Quốc hội thì rất nhiều kiến nghị kiểm toán tồn đọng qua các năm. Hướng xử lý của Tổng Kiểm toán nhà nước như thế nào về các nội dung này?” - đại biểu Nguyễn Trường Giang đặt vấn đề.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nêu rõ, Điều 7 Luật KTNN có quy định về giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán. Theo đó, báo cáo kiểm toán của KTNN sau khi được phát hành, công bố công khai, có giá trị bắt buộc thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về những sai phạm tài chính công, tài sản công đã nêu trong báo cáo.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, kiến nghị của KTNN có ba nhóm vấn đề. Thứ nhất là kiến nghị về xử lý tài chính. Thứ hai là kiến nghị xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan. Thứ ba là kiến nghị về hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật.

Qua theo dõi cho thấy, kiến nghị của KTNN thường được thực hiện từ 75 - 80% cho năm liền kề với năm kiểm toán, còn 15-20% thực hiện vào những năm tiếp theo.

Thực tế chứng minh rằng, nguyên nhân cơ bản dẫn đến chậm trễ trong thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán thuộc về ba nhóm nguyên nhân: nguyên nhân thuộc về đơn vị được kiểm toán (chiếm khoảng 60%); nguyên nhân thuộc trách nhiệm của KTNN (chiếm khoảng 3%); còn lại là các nguyên nhân khác.

“Thời gian qua, KTNN rất quan tâm đến việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán thể hiện hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm toán” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.
 

Toàn cảnh Phiên chất vấn. Ảnh: VPQH


Để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, thời gian tới, cần kiện toàn khung khổ pháp lý trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán sao cho trúng, cho đúng, đảm bảo khả thi.

Bên cạnh đó, cần tăng cường đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Một giải pháp khác được Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh là việc tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

“Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, ở những cơ quan, đơn vị nào, cấp ủy và người đứng đầu quan tâm đến việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán thì ở nơi đó kết quả thực hiện rất cao; thậm chí có những địa phương ngay trong năm liền kề đã thực hiện 100% các kiến nghị kiểm toán” - Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định./.

Nguyễn Hồng

Xem thêm »