Kiểm toán nhà nước tổ chức lớp học hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán

01/06/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), sáng 01/6/2023, tại trụ sở KTNN - 111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) phối hợp với Trung tâm tin học tổ chức lớp học hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán.

Quang cảnh lớp học

Lớp học có sự tham gia giảng dạy của giảng viên Mạc Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Phát triển ứng dụng thuộc Trung tâm tin học cùng 25 học viên theo Quyết định số 08/QĐ-KTNN ngày 06/1/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Giảng viên Mạc Tuấn Anh cho biết, nhằm hỗ trợ các đơn vị thực hiện kiểm toán, Kiểm toán viên khai thác các thông tin về mua sắm công của các đơn vị được kiểm toán, KTNN đã triển khai xây dựng Hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán; đồng thời đã thu thập, tạo lập cơ  sở dữ liệu về đấu thầu từ Hệ thống đấu thầu quốc gia để cập nhật trên phần mềm và tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các đơn vị trong toàn Ngành.

 Nguồn dữ liệu trên phần phầm mềm được thu thập từ Hệ thống đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn) bao gồm các thông tin về hoạt động đấu thầu từ năm 2018 đến năm 2022. Dữ liệu sẽ liên tục được thu thập, chuẩn hóa, đưa vào phần mềm để khai thác theo dữ liệu phát sinh trên  Hệ thống đấu thầu quốc gia.

Cũng theo giảng viên Mạc Tuấn Anh, lớp học Hệ thống thông tin đấu thầu nhằm hỗ trợ Kiểm toán viên thu thập liên kết, tổng hợp các thông tin về hoạt động đấu thầu (theo chiều khai thác của KTNN), giúp các đơn vị thực hiện kiểm toán, Kiểm toán viên tra cứu, khai thác thông tin về đầu thầu, mua sắm công của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước phục vụ hoạt động kiểm toán.
 
  Phó Trưởng phòng Phát triển ứng dụng,Trung tâm tin học Mạc Tuấn Anh - Giảng viên Lớp hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán

Trong thời gian 01 ngày, các học viên được tìm hiều các nội dung: Hiện trạng khai thác thông tin đấu thầu tại KTNN; Tổng quan về hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán; Các chức năng của phần mềm; Sử dụng hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán.

Về các chiều khai thác thông tin chính trên phần mềm, học viên sẽ học cách khai thác theo chiều đơn vị, theo chiều dự án đầu tư, theo chiều gói thầu, theo chiều chủ đầu tư/bên mời thầu, theo chiều hàng hóa và khai thác theo chiều nhà thầu.

Người dùng cũng có thể lựa chọn các đơn vị, dự án, gói thầu vào danh sách riêng để theo dõi, khai thác lại thông tin khi cần. Phần mềm cũng cho phép người dùng khai thác danh sách các quyết định xử lý vi phạm được công bố trên Hệ thống đấu thầu quốc gia. Hệ thống cung cấp các cảnh báo về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, gói thầu có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Đấu thầu hoặc các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu (danh sách vi phạm).

Người dùng sẽ truy cập vào địa chỉ https://dieuhanh.sav.gov.vn và chọn mục “Thông tin đấu thầu” hoặc địa chỉ truy cập trực tiếp: https://dauthau.sav.gov.vn để khai thác thông tin.

Để lớp học đạt hiệu quả, Ban tổ chức đề nghị các học viên tham gia lớp học cần nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, bố trí thời gian, công việc hợp lý và tuân thủ nghiêm các quy định của Ngành về học tập; đồng thời, tích cực tham gia trao đổi cùng giảng viên trong suốt quá trình diễn ra lớp học./.

Thanh Trang
 
 
 
 

Xem thêm »