Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026

10/05/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Nhằm duy trì mối liên hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri; tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội, sáng ngày 10/5/2023, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình đã tiếp xúc cử tri xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tiếp xúc cử tri xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh Hoà Bình, gồm: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Bí thư huyện ủy Lạc Sơn Hoàng Đức Chính; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc; Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình Nguyễn Cao Sơn.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Hòa Bình có: Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Phi Long; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Đức Hinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh; Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Đại diện Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQVN huyện Lạc Sơn; 220 cử tri, công nhân lao động thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cho biết, Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 được Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tổ chức nhằm tạo điều kiện cho đại biểu Quốc hội liên hệ thường xuyên, chặt chẽ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội và cơ quan Nhà nước hữu quan; gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQVN để tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình, bà Đặng Bích Ngọc đã thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Quốc hội; hoạt động của ĐBQH tỉnh tại kỳ họp và nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành từ Kỳ họp thứ 4 đến trước Kỳ họp thứ V; báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4; tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, Ngành ở Trung ương và địa phương.

Theo kế hoạch của Quốc hội, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc ngày 22/5/2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023. Các ĐBQH sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội theo 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 22/5 đến 10/6/2023 và đợt 2 từ ngày 19/6 đến 23/6/2023. Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án Luật, 2 dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến 8 dự án Luật.

Về các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2023; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội khóa XV; Quốc hội giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đồng thời xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024…

Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét công tác nhân sự; quyết định vấn đề quan trọng khác; xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
 

Cử tri huyện Lạc Sơn tham gia buổi tiếp xúc

Báo cáo về kết quả hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình từ sau Kỳ họp Quốc hội lần thứ 4 đến nay, bà Đặng Bích Ngọc cho biết, về công tác xây dựng Luật, Pháp lệnh 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã tích cực triển khai các hoạt động xây dựng pháp luật tại Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Quốc hội khóa XV; phối hợp tổ chức hoạt động lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tổ chức việc xin ý kiến các cơ quan hữu quan và tổng hợp ý kiến đóng góp vào 16 dự thảo Luật dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Đặc biệt, để nắm tình hình thực tiễn thi hành pháp luật liên quan đến nội dung các Luật trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và thực hiện việc đổi mới hoạt động xây dựng pháp luật, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu, tổ chức khảo sát 05 chuyên đề nhằm thu thập thông tin, ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chịu sự điều chỉnh của luật.

Các vị ĐBQH tỉnh đã tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án Luật. Đồng thời, ĐBQH là thành viên của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã tích cực tham dự và đóng góp nhiều ý kiến tại các hội nghị thẩm tra, đóng góp ý kiến vào các dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 do Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức. Bên cạnh đó, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách diễn ra từ ngày 05/4/2023 đến ngày 07/4/2023 tại Hà Nội, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã phát huy vai trò, trách nhiệm và tích cực nghiên cứu các nội dung đưa ra thảo luận tại hội nghị, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc.

Về công tác giám sát năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức giám sát, khảo sát các chuyên đề gồm: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Đồng thời đã tổ chức khảo sát về: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ tại Ngân hàng Chính sách xã hội, chi nhánh tỉnh Hòa Bình.

Bên cạnh việc giám sát các chuyên đề theo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình còn lựa chọn khảo sát, giám sát những vấn đề đang được dư luận, cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm. Qua các cuộc giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn bất cập trong việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến chuyên đề giám sát; kiến nghị các cơ quan đơn vị là đối tượng được giám sát trong quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21 của UBTVQH khóa XV. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu, các ĐBQH trong Đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên; tham gia các Đoàn giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội về giám sát tại địa phương khi được mời.

Về công tác tiếp xúc cử tri, ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri tại 02 địa điểm trên địa bàn huyện Cao Phong và thành phố Hòa Bình; gặp mặt, thông tin kết quả Kỳ họp thứ 4 tại Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh để báo cáo kết quả kỳ họp và tiếp tục tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Qua tiếp xúc cử tri tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp và gửi tổng số 31 nội dung kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành đề nghị xem xét, giải quyết các nội dung kiến nghị theo thẩm quyền; tích cực tham gia đề xuất những giải pháp đối với Quốc hội, Chính phủ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Những nội dung bức xúc, nổi cộm mà cử tri và Nhân dân địa phương quan tâm, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng tham mưu gửi kiến nghị đến các cơ quan để kịp thời nghiên cứu, xem xét giải quyết; tiếp tục đôn đốc đối với những kiến nghị đã có chỉ đạo nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến kỳ họp đã được các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm nghiên cứu, tiếp thu và kịp thời trả lời, giải quyết thỏa đáng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Tính đến ngày 05/5/2023, đã có 26/31 nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Hoà Bình đã được các cơ quan chức năng xem xét, trả lời bằng văn bản. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành và địa phương đã được Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến các cơ quan chức năng và đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí để đăng tải thông tin rộng rãi, kịp thời đến cử tri và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh được biết và theo dõi.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại các huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn và Yên Thủy.

Về công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đoàn đã ban hành Quy chế tiếp công dân của đại biểu Quốc hội khóa XV. Chủ động phân công các đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia hoạt động tiếp công dân định kỳ, đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh theo quy định.

Trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận xử lý và phối hợp, theo dõi xử lý 55 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc trả lời, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Cơ bản các đơn, thư do Đoàn ĐBQH chuyển đến đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết và trả lời.

Bên cạnh đó, các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH đã phối hợp với các cơ quan và các nhà hảo tâm vận động tài trợ Nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng trường học, công trình hạ tầng giao thông; chăm lo, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo nhân dịp Tết nguyên đán năm 2023 và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh hết sức khó khăn của giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19, cử tri đánh giá cao những kết quả quan trọng về kinh tế xã hội của đất nước và tỉnh Hoà Bình trong những tháng đầu năm 2023, đồng thời tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, cử tri ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng và các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đã đóng góp chung vào thành công của Quốc hội. Ý kiến đóng góp của Đoàn mang tính thực tiễn, có chất lượng, thể hiện trách nhiệm với cử tri và nhân dân.

Nêu ý kiến, kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình, cử tri Bùi Văn Dim xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn kiến nghị về vấn đề bảo hiểm y tế đối với học sinh, để cho học sinh, sinh viên được mua gói bảo hiểm gia đình với mức chi phí ít hơn; xem xét mở rộng mặt đường 12B của huyện,đảm bảo lưu lượng xe đi lại và nhu cầu giao thông của người nhân; xem xét tăng hệ số bậc lương cho công chức, viên chức, đặc biệt là miền núi để họ yên tâm công tác.

Cử tri Bùi Văn Nghị xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn để nghị tăng mức lương cho công chức, viên chức cấp xã; nghiên cứu mức phụ cấp cho chuyên trách cấp xóm, thôn vì mức phụ cấp 150 nghìn đồng/người/tháng hiện hành quá ít; mở rộng đối tượng đảm nhận chuyên trách cấp thôn, xóm thay vì chỉ chọn người đã nghỉ hưu; quy hoạch, xây mới Trường cấp 1, 2 xã Văn Sơn để có đủ số lượng phòng học, khu vui chơi cho các e học sinh xã.

Cử tri Bùi Thị Cúc, Quách Thị Nguyện, Bùi Thị Hằng - công nhân Công ty điện tử Lạc Sơn kiến nghị: Tăng mức tiền lương khu vực để công nhân bảo đảm cuộc sống; việc đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân; nâng mức ăn ca vùng miền núi cho công nhân; xem xét quy định lại tuổi nghỉ hưu đối với nữ công nhân là 55 tuổi và nam công nhân là 60 tuổi.

Cử tri Bùi Văn Dử xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn kiến nghị: Đầu tư cơ sở hạ tầng và nhà văn hóa xã Quyết Thắng đủ điều kiện sinh hoạt cộng đồng sau khi sát nhập các xóm.

Cử tri Quách Văn Tuấn xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn kiến nghị: Quan tâm hỗ trợ người cao tuổi hộ nghèo, cận nghèo; đầu tư cầu cứng cho xã do cầu treo huyết mạch của xã đã hư hỏng nặng.
 
Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, trình Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng Trung ương, tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng phân tích tình hình thế giới và trong nước, trong đó có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2023 của nước ta. Tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm dần; xuất nhập khẩu giảm, tình hình sản xuất hàng hóa gặp nhiều khó khăn… Tổng Kiểm toán nhà nước mong muốn cử tri cùng hiểu và chia sẻ khó khăn chung; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Tổng Kiểm toán nhà nước cảm ơn ý kiến của cử tri và khẳng định sẽ cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình phản ánh những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân huyện Lạc Sơn và tỉnh Hoà Bình đến với Quốc hội, Chính phủ và các ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện của huyện Lạc Sơn nói riêng, tỉnh Hoà Bình nói chung.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước cùng  Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình đã trao quà cho 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình

Tại hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước cùng các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình đã trao 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã tiếp xúc cử trị tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình./.

Khánh Vy
 

Xem thêm »