Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán và đạo đức công vụ

06/04/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Đây là yêu cầu của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tại buổi làm việc với Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực II vào sáng 6/4/2023 tại trụ sở KTNN khu vực II (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở KTNN khu vực II

Cùng tham dự có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung, Lãnh đạo các đơn vị tham mưu thuộc KTNN, Văn phòng Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Đoàn thể và toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của KTNN khu vực II.

Thông tin về kết quả công tác của KTNN khu vực II, Kiểm toán trưởng Phan Văn Thường cho biết: KTNN khu vực II tiền thân với tên gọi là KTNN khu vực Bắc Miền Trung được thành lập ngày 04/01/2002, ngày 15/9/2005 được đổi tên thành KTNN khu vực II. Hiện nay, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức theo Quyết định số 1351/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước và được Lãnh đạo KTNN phân giao nhiệm vụ thực hiện kiểm toán trong phạm vi 05 tỉnh gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số nhiệm vụ khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

Hằng năm, căn cứ mục tiêu, nội dung kiểm toán của Ngành, Đảng ủy và Lãnh đạo đơn vị đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả đối với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, trong lãnh đạo, điều hành đã chú trọng đến các khâu của quy trình kiểm toán từ bố trí, sắp xếp nhân sự của các Đoàn và Tổ kiểm toán, công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán (KHKT), thực hiện kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán...

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp quan trọng đó, hoạt động kiểm toán của đơn vị đã từng bước đi vào nề nếp, đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của các Trưởng đoàn, Tổ trưởng, thành viên Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán.
 

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II Phan Văn Thường báo cáo tại buổi làm việc

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán luôn được Lãnh đạo đơn vị quan tâm. Hằng năm, đơn vị đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tự kiểm tra, Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán. Ngay từ giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, đơn vị đã thành lập các Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán của các Đoàn kiểm toán để đảm bảo công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán được thực hiện trong suốt quá trình từ khâu chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, phát hành báo cáo kiểm toán và đưa hồ sơ vào lưu trữ...

Đến thời điểm tháng 3/2023, đơn vị đã thành lập 01 Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Nghệ An, các chuyên đề lồng ghép việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022; Chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Nghệ An.

Trong 20 năm hoạt động (2002-2022), KTNN khu vực II đã thực hiện 164 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính đạt hơn 17.216 tỷ đồng. Bên cạnh đó, qua kiểm toán đơn vị đã kiến nghị điều chỉnh nhiều văn bản điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước, do các cơ quan quản lý và các địa phương ban hành chưa phù hợp với các luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Giúp các đơn vị đánh giá đúng thực trạng tài chính, góp phần lành mạnh hóa tài chính công, tài sản công.

Quá trình xây dựng KHKT được đơn vị thực hiện chủ động, có sự phối hợp, tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan, đảm bảo khoa học, công khai, minh bạch và đúng với quy định của pháp luật, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và những vấn đề nóng, nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm. Đơn vị thường xuyên liên hệ, nắm bắt thông tin tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn 05 tỉnh để định hướng, chỉ đạo các Đoàn kiểm toán trong việc thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, lập KHKT, triển khai thực hiện và kết luận kiểm toán.

Công tác theo dõi, xử lý các vướng mắc trong thực hiện kiến nghị kiểm toán được KTNN khu vực II triển khai quyết liệt, trên tinh thần tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm toán.

Để đảm bảo cho các kiến nghị được thực thi, đơn vị thực hiện đồng bộ một loạt các giải pháp, trong đó chú trọng việc thành lập các Đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán theo hình thức kiểm tra tại đơn vị; cử một bộ phận chuyên trách tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán; thường xuyên, liên tục hàng tháng phối hợp các phòng gửi văn bản đôn đốc các đơn vị tiếp tục thực hiện có kèm theo biểu chi tiết từng nội dung, từng đơn vị chưa thực hiện… Do đó, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán thường xuyên của đơn vị đạt tỷ lệ cao trên 80%.
 
Quang cảnh buổi làm việc

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, KTNN khu vực II sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thực hiện xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm toán viên nhà nước trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ của công chức, người lao động, coi đây là nhiệm vụ căn bản và then chốt, là yếu tố quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bên cạnh đó, cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành có chất lượng các cuộc kiểm toán đợt 1 và các đợt tiếp theo; bám sát mục tiêu, nội dung và KHKT được phê duyệt; tuân thủ các Chuẩn mực, Quy trình kiểm toán, Quy chế tổ chức hoạt động của Đoàn kiểm toán và Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán; các Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước; các Đoàn kiểm toán phát huy cao trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tăng cường đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao hiệu quả kiểm toán. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc đôn đốc, rà soát, xử lý kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện, đồng thời nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán. Đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập KTNN…

Tại buổi làm việc, trên cơ sở nêu rõ những vướng mắc, khó khăn của đơn vị trong thời gian qua, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II Phan Văn Thường đã đề xuất với Tổng Kiểm toán nhà nước một số nội dung về đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và vật tư phục vụ công tác chuyên môn.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Ghi nhận và đánh giá cao những thành quả và nỗ lực của KTNN khu vực II thời gian qua, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung về kết quả hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ được đơn vị xác định rõ trong Báo cáo. Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó lưu ý việc tăng cường chất lượng hoạt động kiểm toán, nâng cao đạo đức công vụ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán. Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực II cần tập trung xây dựng KHKT năm và trong trung hạn theo hướng giảm số lượng nhưng tăng cường chất lượng các cuộc kiểm toán, hạn chế chồng chéo; hướng tới hoàn thành mục tiêu kiểm toán theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030… “Tôi mong rằng tập thể Lãnh đạo và mỗi công chức, Kiểm toán viên của đơn vị cần tăng cường đạo đức công vụ, tuân thủ Chuẩn mực KTNN số 30 Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đề cao tính liêm chính, độc lập, khách quan, phòng chống tham nhũng, tiêu cực” - Tổng Kiểm toán nhà nước nói.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực II tiếp tục triển khai tốt việc đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Để làm được điều này, ngay từ kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán phải đảm bảo tính chính xác, phù hợp, nhận được sự đồng thuận của các đơn vị được kiểm toán.

Nhắc lại 1 một trong 3 trụ cột phát triển trong Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 là “nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, trong đó tập trung phát triển đội ngũ công chức, Kiểm toán viên nhà nước đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn, tương xứng với chuẩn mực quốc tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới”, Tổng Kiểm toán nhà nước đặc biệt lưu ý đơn vị tập trung xây dựng đội ngũ Kiểm toán viên có “kiến thức nắm chắc, nghiệp vụ tinh thông, động cơ trong sáng”, đồng thời nghiêm túc thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ trong toàn Ngành, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, qua đó góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với hoạt động của KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh đơn vị chú trọng tăng cường ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Bên cạnh đó, cần sắp xếp thời gian phù hợp để vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán, vừa đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ Kiểm toán viên.

Trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức trẻ, đoàn viên thanh niên; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, giúp trong sạch đội ngũ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lực lượng đoàn thanh niên xung kích, đi đầu, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.

Phương Ngọc

Xem thêm »