Hội nghị tổng kết và ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

06/04/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Sáng ngày 06/4/2023, tại Thành phố Vinh, Nghệ An, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết và ký quy chế phối hợp công tác (QCPHCT) giữa Kiểm toán nhà nước với Hội đồng nhân dân (HĐND) Uỷ ban nhân dân (UBND) 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị , Thừa Thiên Huế.

Đại diện KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn KTNN ký QCPHCT với Thường trực HĐND – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội nghị có sự tham dự của các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh  Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu.

Tham dự hội nghị có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng; Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Về phía KTNN có: Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung; Lãnh đạo: Văn phòng Kiểm toán nhà nước (KTNN), các Vụ tham mưu của KTNN, KTNN khu vực II.
 
Phát biểu khai mạc và chào mừng hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cho biết, trong những năm qua, công tác phối hợp giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi Bên. Hàng năm thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã tư vấn và giúp HĐND tỉnh hoàn thiện hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách. Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; lập dự toán ngân sách; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tiền và tài sản công. Sự phối hợp tích cực và hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của HĐND, UBND các tỉnh góp phần giúp KTNN khu vực II nói riêng và KTNN nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội giao.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện QCPHCT giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh còn một số hạn chế nhất định cần trao đổi để hoàn thiện. “Vì vậy, KTNN phối hợp với Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, vướng mắc; thống nhất phương hướng, giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp trong thời gian tới” – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu.
 

Đại diện KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung ký QCPHCT với Thường trực HĐND – UBND tỉnh Quảng Bình

Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện QCPHCT với 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II Phan Văn Thường cho biết, qua 9 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác, KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN, cũng như tổ chức các hoạt động giám sát, quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước (NSNN) tại các địa phương theo quy định của pháp luật.

Báo cáo đã tập trung nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác phối hợp trên các lĩnh vực: Xây dựng kế hoạch kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán NSNN, quản lý và điều hành ngân sách địa phương; Giám sát hoạt động của Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước; Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho đại biểu dân cử; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án Luật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản về chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động của KTNN và của HĐND, UBND các tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định
 
Báo cáo củng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện QCPHCT như: Chưa xây dựng kế hoạch tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện QCPH và kịp thời chỉnh sửa, bổ sung các nội dung phù hợp với tình hình thực tế; Thường trực HĐND  tỉnh chưa có nhiều đề xuất về nội dung, đơn vị được kiểm toán để KTNN phối hợp lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, nhằm cung cấp thông tin cho HĐND, phục vụ công tác phê chuẩn quyết toán NSNN; Việc trao đổi thông tin giữa các Bên có lúc chưa được kịp thời; Một số nội dung của QCPHCT cần được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành…
 
Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các Bên và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, phù hợp với định hướng xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, các Bên đề xuất một số nội dung như sau:
 
Điều chỉnh, bổ sung một số Điều và nội dung của QCPHCT để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

UBND 4 tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho các Đoàn kiểm toán trong việc khai thác, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số phù hợp với Luật KTNN.

KTNN bố trí báo cáo viên, giảng viên có chuyên môn để báo cáo, trao đổi với HĐND, UBND các tỉnh một số các nội dung liên quan đến việc quản lý, điều hành và sử dụng NSNN theo đề xuất của địa phương.

Hàng năm, KTNN ủy quyền cho KTNN khu vực II làm việc với Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh và các đơn vị có liên quan để thông báo dự kiến kế hoạch của các Bên, đi đến thống nhất, kết hợp trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán, giảm thiểu sự trùng lắp về kế hoạch kiểm toán với kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát tại địa phương.

Các Bên tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về Luật KTNN; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của KTNN. Thông qua đó tạo điều kiện cho đại biểu HĐND, UBND các cấp có những đánh giá, nhìn nhận đầy đủ và quan tâm hơn đến thông tin từ kết quả kiểm toán, góp phần hoàn thiện công tác quản lý, điều hành ngân sách ở địa phương.

Các Bên tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án Luật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản về chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động của KTNN và của HĐND, UBND các tỉnh theo quy định.
 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND  tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cho biết, việc triển khai QCPHCT đã góp phần nâng cao chất lượng mối quan hệ công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh; góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Cơ quan; nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và hoạt động kiểm tra, giám sát, quản lý và điều hành ngân sách tại địa phương. “Tôi mong rằng KTNN và 4 tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để triển khai QCPHCT hiệu quả hơn trong thời gian tới. KTNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 4 tỉnh từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán để tránh chồng chéo, trùng lắp; báo cáo kiểm toán nên tập trung đánh giá thêm về nội dung năng lực điều hành của các địa phương; tư vấn cho địa phương các cách làm hay, hiệu quả trong hoạt động kiểm tra, giám sát, quản lý và điều hành ngân sách tại địa phương” - ông Lê Trường Lưu nhấn mạnh.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho rằng, qua gần 30 năm phát triển, KTNN đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò là công cụ kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công hữu hiệu, có trách nhiệm và uy tín, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đất nước. “Sự phát triển của KTNN là do có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của toàn Ngành KTNN và sự hỗ trợ, phối hợp quan trọng của các địa phương” - Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định. 

Tổng Kiểm toán nhà nước trân trọng cảm ơn Lãnh đạo 4 tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện đến hoạt động của KTNN nói chung, đặc biệt là sự phối hợp và tạo điều kiện đối với KTNN khu vực II trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời mong muốn chính quyền địa phương các tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với KTNN trong thời gian tới để các Bên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội có rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới hoạt động của mọi cơ quan, địa phương, Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định, trong thời gian tới KTNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để các Bên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng Kiểm toán nhà nước cho rằng, các Bên nên tập trung phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác:
 
Xây dựng kế hoạch kiểm toán theo định hướng “gọn, chất”, giảm đầu mối kiểm toán; tăng cường lồng ghép, tránh chồng chéo, gây ảnh hưởng đến hoạt động của đối tượng được kiểm toán.
 
Nâng cao chất lượng thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; đề xuất có cơ chế xử lý đối với các kết luận, kiến nghị của KTNN khó có khả năng thực hiện; quan tâm tới việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị liên quan đến các cơ chế, chính sách, chế độ liên quan đến hoạt động của HĐND, UBND.
 
Phối hợp tăng cường giám sát hoạt động của Đoàn kiểm toán trên địa bàn; hỗ trợ KTNN trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy các tỉnh

 Tại hội nghị, KTNN đã tiến hành ký QCPHCT giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trên cơ sở sửa đổi, bổ sung QCPHCT đã ký kết ký kết vào năm 2021 để phù hợp với các quy định và tình hình mới.

 KTNN đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 28 đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND; các Sở, ngành đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
 
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
 
Trước đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tới dâng hương hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An./.

Ngọc Bích
 

Xem thêm »