Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV thông qua 6 Luật, 13 Nghị quyết, cho ý kiến 7 dự án Luật

16/11/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20/10/2022 đến ngày 15/11/2022 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sự điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang phương. Sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội Khóa XV đã thông qua 06 Luật và 13 Nghị quyết. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV

Trong 21 ngày diễn ra kỳ họp, đã có 1.841 lượt Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu tại 07 phiên thảo luận Tổ; 621 lượt đăng ký, 508 lượt ĐBQH phát biểu thảo luận và 26 lượt tranh luận tại Hội trường.

06 Luật được Quốc hội thông qua là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
 
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV thông qua 6 Luật, 13 Nghị quyết, cho ý kiến 7 dự án Luật

13 Nghị quyết được Quốc hội thông qua gồm: Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023; Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ Trường Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cùng với đó, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến 07 dự án Luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Đấu thẩu (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự (sửa đổi) và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sang Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV.

Cũng trong kỳ họp này, Quốc hội đã dành 2,5 ngày cho nội dung “Chất vấn và trả lời chất vấn” về 04 nhóm vấn đề: Lĩnh vực Xây dựng; Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; Lĩnh vực Nội vụ; Lĩnh vực Thanh tra…Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chịu trách nhiệm trả lời chính; các Bộ trưởng: Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền  thông, Bộ Nội vị và Tổng Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm giải trình các vấn đề ĐBQH nêu. Có 345 lượt ĐBQH đăng ký tham gia chất vấn; 149 lượt ĐBQH chất vấn và 22 lượt ĐBQH tranh luận. 4/4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 07 Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Công thương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã tham gia trả lời, giải trình, làm rõ thêm các nội dung liên quan.

Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện quyết liệt những cam kết cụ thể về những việc phải làm và thời hạn hoàn thành để tạo chuyển biến thực sự đối với từng lĩnh vực được chất vấn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Về giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021”, chuyên đề có quy mô rộng, tập trung vào khu vực công trên địa bàn cả nước, với 5 nội dung trọng điểm và 7 lĩnh vực trọng tâm theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong quá trình giám sát, các Bộ, Ngành, Địa phương, Đoàn Giám sát đã tiếp nhận 580 báo cáo của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các Đoàn đại biểu Quốc hội, cùng hệ thống các Phụ lục kèm theo khoảng 100.000 trang tài liệu; giám sát trực tiếp với Chính phủ, 15 Bộ, ngành, cơ quan Trương Ương, 15 Địa phương và khối cơ quan Tư pháp.

Về nội dung này, Quốc hội yêu cầu: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu lực công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, xét xử trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm;…

Quốc hội đã xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vị phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022.

Quốc hội đã nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4; báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3.
 
Quốc hội bầu ông Ngô Văn Tuấn làm Tổng Kiểm toán nhà nước

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã bầu, phê chuẩn 03 chức danh trong bộ mày Nhà nước: Miễn nhiệm và bầu Tổng Kiểm toán nhà nước đối với ông Ngô Văn Tuấn; miễn nhiệm và phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thắng; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan.

Quốc hội đã quyết nghị về:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 trong thời gian sớm nhất.

Áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 05 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên; Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân khi thực hiện hoạt động nhập cảnh tại các nước…

Với thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ, giám sát của cử tri và Nhân dân cả nước, sự phối hợp của Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trân tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan, cùng với Nội quy kỳ họp Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp này, hoạt động của Quốc hội nhất định sẽ ngày càng có chất lượng cao hơn, dân chủ hơn, sáng tạo, quyết liệt và thiết thực hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Trang
 

Xem thêm »