KTNN khu vực I: Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng từ kết quả của hoạt động kiểm toán

19/08/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 19/8/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với KTNN khu vực I.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh, Lãnh đạo: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng KTNN, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Thanh tra KTNN, Trung tâm Tin học…

Về phía KTNN khu vực I có Kiểm toán trưởng Nguyễn Anh Tuấn, các Phó Kiểm toán trưởng và các Lãnh đạo cấp Phòng của đơn vị.

Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 7 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 5 tháng cuối năm 2022, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng KTNN, Lãnh đạo KTNN, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong toàn Ngành, nhất là các đơn vị tham mưu. Cùng với đó là sự phối hợp trong công tác của các địa phương và đơn vị được kiểm toán đã giúp cho việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm toán của đơn vị được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, KTNN khu vực I được giao nhiệm vụ kiểm toán trên địa bàn 05 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình. Tổ chức bộ máy của đơn vị gồm 08 phòng với tổng số 100 công chức, viên chức, trong đó có 02 Kiểm toán viên cao cấp; 36 Kiểm toán viên chính; 47 Kiểm toán viên, 07 chuyên viên và 08 lao động hợp đồng.

Thời gian qua, tập thể Lãnh đạo KTNN khu vực I và toàn thể công chức, người lao động luôn giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, KTNN khu vực I được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 12 cuộc kiểm toán: 05 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương có lồng ghép kiểm toán các chuyên đề và báo cáo quyết toán ngân sách; 07 cuộc kiểm toán chuyên đề độc lập. Từ ngày 16/2/2022 đến nay, KTNN khu vực I đã triển khai 03 đợt kiểm toán với 08 Đoàn kiểm toán, trong đó 06 Đoàn đã kết thúc và phát hành Báo cáo kiểm toán; 02 Đoàn đang được thực hiện kiểm toán, gồm Kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2021 của TP.Hà Nội và Chuyên đề việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các công trình giao thông, dân dụng giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn TP.Hà Nội. Hiện đơn vị đang thực hiện khảo sát để lập Kế hoạch kiểm toán của 04 Đoàn còn lại để triển khai trong đợt 4. Về cơ bản, các cuộc kiểm toán đều triển khai và thực hiện đúng tiến độ được duyệt, đảm bảo mục tiêu kiểm toán chung của Ngành, cũng như mục tiêu, nội dung kiểm toán riêng của từng cuộc kiểm toán.
 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh phát biểu tại buổi làm việc

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Anh Tuấn cho biết, các cuộc kiểm toán đều thực hiện theo tinh thần lồng ghép để giảm thiểu các buổi triển khai, kết luận nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, tuân thủ theo đề cương hướng dẫn kiểm toán của Ngành.

Xác định việc kiểm soát chất lượng kiểm toán có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng từng cuộc kiểm toán, KTNN khu vực I đã thành lập các Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán để tổ chức kiểm soát chất lượng 100% các Tổ/Đoàn kiểm toán; thành lập các Tổ thẩm định để thẩm định các dự thảo báo cáo kiểm toán và tổ chức xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán theo quy định.

Vừa qua, thực hiện Công văn số 754/KTNN-TH ngày 27/7/2022 của KTNN về việc xây dựng báo cáo ý kiến trình Quốc hội và tham gia xem xét thẩm tra về dự toán năm 2023, KTNN khu vực I đã cử 18 công chức, Kiểm toán viên có kinh nghiệm tham gia thảo luận dự toán NSNN 2023 tại TP.Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình. Hiện nay, các địa phương vẫn đang trong quá trình thảo luận và đơn vị sẽ thực hiện tổng hợp để báo cáo Lãnh đạo KTNN.

Về công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, từ đầu năm 2022, KTNN khu vực I đã tổ chức thực hiện kiểm tra kiến nghị kiểm toán đối với các Báo cáo kiểm toán năm 2021 và trước đó gồm: Kiểm tra kiến nghị Chuyên đề quy hoạch, cấp phép và NSĐP các năm trước tại tỉnh Bắc Ninh; NSĐP năm 2020 tại tỉnh Hà Nam; Chuyên đề quy hoạch, cấp phép tại môt số quận huyện thành phố Hà Nội. Đến nay, các Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị đang được hoàn thiện để phát hành.
 
Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Anh Tuấn trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 7 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 5 tháng cuối năm 2022

Báo cáo về phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ, đơn vị sẽ tập trung hoàn thành toàn diện và thắng lợi Kế hoạch kiểm toán năm 2022; tiếp tục siết chặt kỷ cương trong hoạt động kiểm toán, giữ vững tính liêm chính, độc lập, khách quan, vô tư trung thực, không để sai phạm xảy ra; giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán tới thực thi công vụ của địa phương, đơn vị được kiểm toán.

Đơn vị cũng sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng từ kết quả của hoạt động kiểm toán, kiên quyết phòng chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán; ứng dụng triệt để các công cụ hỗ trợ từ công nghệ thông tin cho hoạt động kiểm toán...

Tại buổi làm việc, theo gợi mở của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung thêm thông tin về tình hình công tác của đơn vị, phân tích thêm về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để tháo gỡ, giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022.

Các Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng KTNN, Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Trung tâm Tin học… đã có những ý kiến đánh giá cao về sự phối hợp công tác của KTNN khu vực I với các đơn vị, cũng như tinh thần trách nhiệm của KTNN khu vực I khi tham gia thực hiện các nhiệm vụ chung của Ngành.

Đồng thời, các ý kiến trao đổi, thảo luận cũng tập trung vào giải pháp tháo gỡ vướng mắc, giảm thiểu việc trùng lặp, chồng chéo đầu mối thanh tra, kiểm toán; tháo gỡ khó khăn trong kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin; khắc phục khó khăn về thiếu hụt nguồn nhân lực của đơn vị…

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh đều có những ý kiến về giải pháp để giải quyết vấn đề trùng lặp, chồng chéo về đầu mối thanh tra, kiểm toán.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, các ý kiến của cơ quan tham mưu, cũng như của Lãnh đạo KTNN đều đánh giá cao kết quả hoạt động của KTNN khu vực I, những đóng góp của đơn vị đối với kết quả công tác chung của toàn Ngành.

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn, môi trường làm việc của KTNN luôn đòi hỏi trách nhiệm cao, phòng ngừa những rủi ro về nghề nghiệp, về đạo đức công vụ. Do đó, đơn vị cần phải phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, chú trọng phối hợp quản lý, giám sát các Đoàn, Tổ kiểm toán để đảm bảo tăng cường chất lượng kiểm toán, đáp ứng yêu cầu đặt ra của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương.

Đồng thời, KTNN khu vực I cần khắc phục khó khăn, tăng cường đào tạo nâng cao trình độ để có thể thu hẹp về nhân sự… nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định ưu thế của Ngành trong đánh giá việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Phát biểu đáp từ chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực 1 Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự nhất trí cao với yêu cầu đặt ra là phải tăng cường chất lượng kiểm toán, tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo độ an toàn cao nhất; đồng thời cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo để quán triệt toàn đơn vị chấp hành nghiêm túc; bổ sung, hoàn thiện nhiệm vụ công tác từ nay đến hết năm 2022 và trong những năm tiếp theo, phấn đấu xứng đáng là một trong những đơn vị lá cờ đầu của Ngành./.

H. Thoan
Ảnh: Huy Thành

Xem thêm »