Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn làm việc với KTNN chuyên ngành IV

19/08/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 29/8/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với KTNN chuyên ngành IV. Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị tham mưu của KTNN cùng các cán bộ chủ chốt của KTNN chuyên ngành IV.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV Hoàng Phú Thọ cho biết, tính đến tháng 8/2022, KTNN chuyên ngành IV có tổng số công chức là 74 người, gồm 04 Tiến sỹ, 47 Thạc sỹ, 23 kỹ sư và cử nhân; được tổ chức thành 06 phòng: Tổng hợp và 05 phòng nghiệp vụ.

KTNN chuyên ngành IV có chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các công trình giao thông và công trình hạ tầng kỹ thuật; các doanh nghiệp có vốn Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ở Trung ương quản lý các ngành, lĩnh vực: Giao thông - Vận tải, Thông tin – Truyền thông, Tài nguyên – Môi trường trực tiếp quản lý; các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc các lĩnh vực: Giao thông – Vận tải, Hạ tầng kỹ thuật, Thông tin – Truyền thông, Tài nguyên – Môi trường; các dự án, công trình giao thông và công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng do Ủy ban nhân dân các cấp quản lý được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

Bên cạnh đó, đơn vị có chức năng chuẩn bị ý kiến của KTNN về các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực giao thông và hạ tầng kỹ thuật để Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội.
 

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV Hoàng Phú Thọ báo cáo tại buổi làm việc

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kiểm toán trưởng Hoàng Phú Thọ cho biết, trên cơ sở phương án tổ chức kiểm toán năm 2022 được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, căn cứ hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu, nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2022 của KTNN, đơn vị đã thành lập các Đoàn khảo sát lập kế hoạch kiểm toán, Trưởng đoàn khảo sát là Trưởng đoàn kiểm toán theo phương án tổng thể, thành viên là các Kiểm toán viên có năng lực, kinh nghiệm. Đồng thời, thành lập các Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán ngay từ khâu lập kế hoạch theo Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN. Công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán được thực hiện từ xa , thông qua trao đổi thông tin qua điện thoại, đơn vị cung cấp tài liệu qua bưu điện, email; không trực tiếp đến đơn vị được kiểm toán khảo sát thu thập thông tin.

Năm 2022, theo phương án tổ chức kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, KTNN chuyên ngành IV được giao 14 cuộc kiểm toán, chia thành 18 Đoàn kiểm toán, trong đó có 15 Đoàn kiểm toán dự án đầu tư, 03 Đoàn kiểm toán chuyên đề. Các Đoàn kiểm toán được chia làm 03 đợt kiểm toán, bắt đầu thực hiện kế hoạch kiểm toán đợt 1 vào ngày 8/3/2022, dự kiến kết thúc kế hoạch kiểm toán đợt 3 vào ngày 30/10/2022.

Đến hết tháng 7/2022, KTNN chuyên ngành IV đã hoàn thành 11 Đoàn kiểm toán theo phương án kiểm toán được duyệt, trong đó đã phát hành 06 Báo cáo kiểm toán đợt 1, đang làm thủ tục phát hành 05 Báo cáo kiểm toán đợt 2 và đã trình Lãnh đạo KTNN duyệt kế hoạch kiểm toán của 07 Đoàn kiểm toán đợt 3 theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Kiểm toán viên đã tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của cơ quan trong hoạt động công vụ. Quan hệ công tác, phối hợp và ứng xử với các Bộ, ngành, địa phương, ban quản lý dự án, đơn vị được kiểm toán được thực hiện tốt, đúng quy định, góp phần nâng cao uy tín của Ngành.

Nhận thức sâu sắc và xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán trong quản lý hoạt động kiểm toán và đảm bảo chất lượng kiểm toán, KTNN chuyên ngành IV thực hiện kiểm soát xuyên suốt theo Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán, từ khâu chuẩn bị kiểm toán đến khâu phát hành báo cáo kiểm toán. Mỗi đợt kiểm toán đều bố trí từ 15% - 20% số lượng kiểm toán viên không tham gia Đoàn kiểm toán để thực hiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và thực hiện các nhiệm vụ chung.

Công tác lập, thẩm định, phát hành BBKT, BCKT tuân thủ theo hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước và Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành Báo cáo kiểm toán của KTNN.

Bên cạnh đó, KTNN chuyên ngành IV đã tích cực phối hợp với Vụ Tổng hợp và các đơn vị trong ngành trong việc chuẩn bị các báo cáo phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Quốc hội và các cơ quan kiểm tra.

Báo cáo một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV Hoàng Phú Thọ đề xuất Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách một số nội dung liên quan đến việc xem xét cho ý kiến chỉ đạo đối với đề xuất phương án kiểm toán việc áp dụng cơ chế đặc thù trong đầu tư năm 2022, 2023; phân giao đầu mối theo dõi thường xuyên để phục vụ công tác khảo sát, xây dựng KHKT năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; việc rà soát Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN và phần mềm theo dõi, tổng hợp kiến nghị kiểm toán...
 
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng trực thuộc, Lãnh đạo chủ chốt KTNN chuyên ngành IV cũng thẳng thắn trao đổi về một số vướng mắc của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có những khó khăn do sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ cũng như việc không có đầu mối cụ thể, thiếu thông tin để có căn cứ xây dựng KHKT năm.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao kết quả KTNN chuyên ngành IV đã đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh hiện nay, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đang đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, đặc biệt là trong các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách yêu cầu đơn vị cần tổ chức thực hiện công tác kiểm toán một cách công tâm, cẩn thận ngay từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán. Bên cạnh việc đưa ra những kết quả xử lý tài chính, cần đưa ra được những kiến nghị để hoàn thiện về cơ chế, chính sách, phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản công hiệu quả nhất. Song song với đó, đơn vị cần chủ động cùng với các đơn vị trong toàn Ngành xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác kiểm toán.

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn, KTNN là một ngành nghề cao quý, chính vì vậy mỗi Kiểm toán viên cần phải không ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức, đảm bảo tinh thông về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, độc lập, khách quan, trung thực nhạy bén để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng KTNN thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm toán và ngay trong chính nội bộ KTNN.

Cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV Hoàng Phú Thọ khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn trong 5 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022./.

M. Thúy
 

Xem thêm »