BTV Đảng ủy họp thường kỳ tháng 1/2022: Xem xét và cho ý kiến nhiều nội dung qua trọng

22/01/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 21/1/2022, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN họp phiên thường kỳ tháng 1/2022. Đây là phiên họp đầu tiên của năm 2022, nhằm bàn thảo và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình công tác của Ban Thường vụ năm 2022.

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp có sự tham gia của đồng chí Lê Chí Hướng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, các đồng chí trong Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN, đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Đảng-Đoàn thể KTNN.

Tại Phiên họp, BTV Đảng ủy tập trung cho ý kiến và bỏ phiếu về công tác rà soát quy hoạch BTV, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN và các cấp ủy đảng bộ, chi bộ trực thuộc; chủ trương tổ chức Đại hội lần thứ nhất Phân hội Kiểm toán viên nhà nước (KTVNN); việc đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của  các đảng ủy, chi ủy trực thuộc; Báo cáo kết quả các Đoàn kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy KTNN và nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy tập trung cho ý kiến và làm rõ những nội dung đối với các Dự thảo Kết luận của BTV về việc đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021; công tác quy hoạch cũng như chủ trương tổ chức Đại hội Phân hội KTVNN bảo đảm chất lượng và đúng quy định.

Trình bày Tờ trình về việc rà soát quy hoạch BTV, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Đỗ Văn Tạo, Trưởng ban Tổ chức cho biết: Thực hiện Quy định của BCH T.Ư về công tác quy hoạch cán bộ, việc  xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp được thực hiện một lần vào năm thứ hai nhiệm kỳ hiện tại đại hội đảng bộ các cấp, hàng năm tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch từ 1 đến 2 lần cho cả quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp. Vì vậy, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, BTV Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như việc xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo được thực hiện trong năm 2022. Theo đó, trên cơ sở bảo đảm đúng quy định của BCH T.Ư về tiểu chuẩn, điều kiện, độ tuổi; hệ số, số lượng cơ cấu, Ban Tổ chức Đảng ủy trình BTV Đảng ủy đối với danh sách duy trì và đưa ra khỏi quy hoạch Ủy viên BCH, BTV Đảng bộ KTNN, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể: Đối với quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ, duy trì quy hoạch đối với 61 đồng chí; đưa ra khỏi quy hoạch 16 đồng chí. Đối với quy hoạch Ủy viên BTV, duy trì quy hoạch đối với 16 đồng chí và đưa ra khỏi quy hoạch 6 đồng chí.
 
Đồng chí Đỗ Văn Tạo, Trưởng ban Tổ chức báo cáo tại Phiên họp

Theo đồng chí Đỗ Văn Tạo đối với công tác quy hoạch cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, sau khi có ý kiến của BTV Đảng ủy KTNN về việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức đề xuất Ban Thường vụ phê duyệt danh sách quy hoạch cấp ủy các cấp. Cụ thể: Đối với việc đưa ra khỏi quy hoạch cấp ủy tại các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ KTNN đối với 173 đồng chí; đưa ra khỏi quy hoạch cấp ủy tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ KTNN đối với 78 đồng chí. Đối với việc duy trì và bổ sung quy hoạch, giao các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện rà soát bảo đảm số lượng quy hoạch theo quy định.

BTV đã tiến hành bỏ phiếu kín đối với danh sách duy trì và đưa ra khỏi quy hoạch Ủy viên BCH,  BTV Đảng bộ KTNN, nhiệm kỳ 2020-2022; việc thực hiện quy trình bổ nhiệm và kéo dài thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ đến tuổi nghỉ hưu.

Liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ nhất Phân hội KTVNN, theo Báo cáo của Vụ TCCB, sau khi Phân hội được thành lập, đến nay đã có 429 KTV, công chức, viên chức tự nguyện đăng ký tham gia. Các Tiểu ban tổ chức Đại hội đã hòan thành Đề án nhân sự của Phân hội; Văn kiện Đại hội; Kế hoạch tổ chức Đại hội và công tác tuyên truyền về Đại hội.

Dự kiến, Đại hội sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2/2022 trong thời gian không quá 01 ngày với số lượng đại biểu từ 80-100 đại biểu.

Cũng tại phiên họp, BTV Đảng ủy KTNN đã biểu quyết xét kết nạp 13 đảng viên mới thuộc Chi bộ Vụ Chế độ và KSCLKT; Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib, VI, KTNN khu vực VI, VIII, XII và công nhận 7 đảng viên chính thức.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh bày tỏ sự nhất trí cao với các ý kiến phát biểu tại phiên họp, đồng thời đề nghị Văn phòng Đảng-Đoàn thể nghiên cứu và làm rõ nội dung đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ KTNN, trong đó cần yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc nhận diện rõ nét hơn về nhiệm vụ trong tâm của đơn vị mình. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị các đồng chí BTV phụ trách các cấp ủy có sự chỉ đạo, định hướng sát sao vấn đề này “Đây sẽ là một trong những định hướng quan trọng để cấp ủy các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần vào những thành công chung của Đảng bộ KTNN năm 2022; đồng thời trở thành cơ sở cho việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, cũng như kiểm điểm sâu của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN năm 2022”- Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước nói.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy KTNN tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN; quán triệt công chức, viên chức và người lao động của KTNN nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 cũng như chuẩn bị vui Xuân, đón Tết phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn./.

Phương Ngọc
 

Xem thêm »