Năm 2022 tập trung hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực để không thể tham nhũng

21/01/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng ngày 20/1/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 21 để kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 và cho ý kiến về phương hướng, phương pháp, chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2022. Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp. Cuộc họp diễn ra với tinh thần như Tổng Bí thư quán triệt ngay từ đầu là "năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới."

Quang cảnh phiên họp

Năm 2021, công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi

Từ sau Phiên họp thứ 19 đến nay, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố 10 vụ án/40 bị can; kết thúc điều tra 15 vụ án/150 bị can; truy tố 16 vụ án/164 bị can; xét xử sơ thẩm 21 vụ án/179 bị cáo, xét xử phúc thẩm 13 vụ án/74 bị cáo. Đặc biệt, đã khởi tố mới nhiều vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp; tiếp tục mở rộng điều tra, kiên quyết, kiên trì đi sâu làm rõ bản chất tham nhũng, tiêu cực trong nhiều vụ án, khởi tố thêm nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, trong đó 10 trường hợp cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Trong 6 nhóm kết quả đã đạt được trong năm 2021, đáng chú ý, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về cơ chế phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm, tạo bước đột phá mới trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực.
 
Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với 618 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao vi phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tăng 15 trường hợp so với năm 2020.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý tài chính, thu hồi 81.290 tỷ đồng và 811 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.286 tập thể và 6.132 cá nhân. Hoàn thành thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư, đấu thầu thuốc chữa bệnh; việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại 3 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, kiểm toán được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng thực hiện nghiêm cơ chế phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đã chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý hơn 330 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tăng hơn 3 lần so với năm 2020.
Cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã kịp thời cung cấp thông tin, chuyển tài liệu sai phạm của nhiều cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, kiểm tra, xử lý theo quy định của Đảng. Việc thực hiện cơ chế này, vừa nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, vừa bảo đảm sự đồng bộ, nghiêm minh, kịp thời giữa kỷ luật của Đảng với xử lý hình sự, xử lý kỷ luật hành chính, đoàn thể đối với cán bộ, đảng viên vi phạm...

Các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ năm 2013 đến nay, đã thu hồi được hơn 31 nghìn tỉ đồng (đạt 33,33%); trong đó, năm 2021 thu được trên 9.000 tỉ đồng, đặc biệt đã thu hồi được được số tiền 2,652 triệu USD và 126,749 đô la Singapore của Phan Sào Nam ở nước ngoài, vượt xa số tiền thu được trong năm 2020 là gần 1.900 tỉ đồng trong giai đoạn thi hành án.

Đáng chú ý, cuối năm 2021, Thường trực Ban Chỉ đạo đã đưa Vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật. Xử lý có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Thường trực Ban Chỉ đạo cũng giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan đến vụ Công ty Việt Á để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của Đảng.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận những vấn đề tập trung, thiết thực để có thể góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ đầu năm 2022. Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến về 3 nội dung chính: Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo trong năm 2021 và xác định chương trình công tác trong năm 2022; Kết quả quá trình phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong đó Ban Nội chính Trung ương đã có một báo cáo đầy đủ cho Ban Chỉ đạo về kết quả quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị cụ thể; Thảo luận Kế hoạch của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII cũng như Kế hoạch của Bộ Chính trị triển khai nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tiêu cực trong năm 2022.

Ban Chỉ đạo nhận định trong năm 2021, công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã từng bước ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, tiêu cực; đảm bảo được những yêu cầu mang tính nguyên tắc, những yêu cầu mang tính nhiệm vụ cốt lõi, trong đó, xác định phòng là cơ bản lâu dài, Đảng, Nhà nước đã tập trung xây dựng thể chế của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc chống tham nhũng là tập trung và cấp bách, thể hiện ở việc phát hiện và xử lý các cán bộ, đảng viên vi phạm; việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán làm quyết liệt và đồng bộ, phát hiện nhiều sai phạm. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có sự phối kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan theo cơ chế chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo. Đây là điểm khác trong hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2021 so với năm 2020, công tác xử lý các vụ việc trên đã được Ban Chỉ đạo giao cho các cơ quan chức năng theo thẩm quyền, quy chế phối hợp, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và phạm vi công tác xử lý với tinh thần quyết liệt, sai phạm rõ đến đâu, xử lý đến đó.

Về phương hướng công tác trong năm 2022, Ban Chỉ đạo nhận định, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ phức tạp, lâu dài, không dừng, không nghỉ. Năm 2022 Ban Chỉ đạo sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế trong Đảng và thể chế Nhà nước về mặt luật pháp, trong đó nhấn mạnh cơ chế kiểm soát quyền lực, quan tâm chú trọng tới việc quản lý xã hội bằng pháp luật nghiêm minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi trong năm 2022; tăng cường công tác giáo dục, răn đe, nhất là giáo dục tinh thần liêm chính trong cán bộ, đảng viên; thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo sẽ kết thúc xác minh, xử lý 40 vụ việc; truy tố 20 vụ án; xét xử sơ thẩm 22 vụ án, xét xử phúc thẩm 1 vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
Tập trung chỉ đạo xử lý vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các vụ việc, vụ án liên quan đến lĩnh vực y tế; các vụ việc, vụ án xảy ra tại Khánh Hòa, TP.HCM, Đồng Nai, An Giang…

Xét xử sơ thẩm đối với 10 vụ án trọng điểm, gồm: Vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương; Vụ án "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" xảy ra tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận; Vụ án "buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; đưa hối lộ; nhận hối lộ…" xảy ra tại Đồng Nai và một số địa phương; Vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; nhận hối lộ" xảy ra tại một số đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ đội biên phòng; Vụ án "lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op); Vụ án "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại khu vực núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và một số cơ quan, đơn vị; Vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị có liên quan; Vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Việt Á và một số cơ quan, địa phương.
 
Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú nhấn mạnh, trong năm 2021, mặc dù trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều thành viên Ban Chỉ đạo mới được kiện toàn, bổ sung, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, với nhiều đổi mới của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, hầu hết các công việc theo chương trình công tác đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch. Ban Chỉ đạo tiếp tục đổi mới, duy trì nền nếp, chỉ đạo sâu sát, toàn diện các mặt công tác và với tinh thần không ngừng, không nghỉ, không vì chống dịch mà chùng xuống, không xử lý, mà ngược lại làm ngày càng quyết liệt, bài bản, ngày càng có hiệu quả hơn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.

Ban Chỉ đạo đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung hoàn thiện pháp luật, tạo khí thế mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, toàn diện và đồng bộ hơn, tạo được bước tiến trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã rất quyết liệt kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; qua kiểm tra đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao, cả đương chức và đã nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước.

Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan nội chính được đẩy mạnh.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"
 
Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, thách thức rất lớn, đó là:

Mặc dù các hành vi tham nhũng, tiêu cực vừa qua đã bị xử lý nghiêm, nhưng vẫn xuất hiện nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực rất lớn, tinh vi hơn, vi phạm pháp luật, nghiêm trọng hơn. Điều đó cho thấy, công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên của chúng ta vẫn chưa tốt; cơ chế, chính sách của chúng ta còn lỏng lẻo, tạo môi trường cho tham nhũng, tiêu cực...

Các hành vi tham nhũng hiện nay ngày càng tinh vi hơn, không chỉ ở trong một số người, trong một bộ phận nhỏ mà đã xuất hiện sự liên kết, liên thông ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương. Chỉ cần một vụ tham nhũng đã có thể làm tha hoá cả một hệ thống với số lượng lớn cán bộ, thậm chí có thể làm cho các ngành, các địa phương bị ảnh hưởng trầm trọng.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng việc ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn là vấn đề nhức nhối, gây dư luận xấu khi mà vẫn có một số cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, ngành tư pháp... (kể cả cán bộ cấp cao) bị xử lý. Chính vì vậy mà Bộ Chính trị đã giao cho Ban Nội chính Trung ương chủ trì xây dựng chuyên đề "Quy định về giám sát quyền lực trong các cơ quan nội chính".

Về tiến độ, chất lượng xử lý một số vụ án, vụ việc, việc giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo vẫn còn chậm tiến độ; hiệu quả chưa cao...

“Những tồn tại, thách thức trên đây cần được Ban Chỉ đạo xem xét một cách thấu đáo, để từ đó có trách nhiệm đóng góp đề xuất các giải pháp hiệu quả vào việc đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.
 
Về nhiệm vụ năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để "không thể tham nhũng"; cụ thể hoá, thể chế hoá đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, bảo đảm thực chất, hiệu quả.
 
Hai là, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong việc phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các ngành, các địa phương và một số chuyên đề: Về tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; Công tác giám định, định giá tài sản; Một số cuộc kiểm tra khác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Ba là, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các vụ, việc liên quan đến lĩnh vực y tế đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; các vụ án, vụ việc tại Khánh Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Cảnh sát Biển, Bộ đội biên phòng... Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm.

Bốn là, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm các sai phạm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đột phá hơn nữa trong công tác giám định, định giá và thu hồi tài sản tham nhũng.
 
Năm là, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, không tiêu cực, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu gương của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và người đứng đầu các cấp. Xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị để xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Sáu là, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc tổng kết Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC); đề án thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và các đề án, chuyên đề khác theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
 
Về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao cho Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình ký ban hành để kịp triển khai ngay từ đầu năm 2022.

Về những kiến nghị, đề xuất của Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư thống nhất kế hoạch để kết thúc việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; kết thúc việc xác minh, giải quyết các vụ việc năm 2022 như Tờ trình và các kiến nghị, đề xuất trong Báo cáo về kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc trình Ban Chỉ đạo tại Phiên họp này.

Ban Chỉ đạo kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 9 vụ án, 4 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đồng ý giao cho Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Đề án, Tờ trình báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho phép thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương.

Thống nhất ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị.
 
Tổng Bí thư giao cho Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các văn bản chính thức để triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện từng nội dung công việc cụ thể./.
 
Khánh Vy
 
 
 
 

Xem thêm »