Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11/2021 tăng 14,7% so với tháng 10/2021

03/12/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Trong tháng 11/2021, các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 11/2021 ước đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng 10/2021, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11/2021 tăng 14,7% so với tháng 10/2021

Trong đó, vốn Trung ương quản lý 8 nghìn tỷ đồng, giảm 18,8%; vốn địa phương quản lý 40,5 nghìn tỷ đồng, giảm 11,6%. Tính chung 11 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 367,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% kế hoạch năm và giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 78,7% và tăng 32,7%). Cụ thể: Vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9% kế hoạch năm và giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 304,1 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% và giảm 9,1%.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 304,1 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% kế hoạch năm và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: vốn NSNN cấp tỉnh đạt 203,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70% và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 11/2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN của thành phố Hà Nội đạt 4,53 nghìn tỷ đồng; thành phố Hồ Chí Minh là 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,5 lần so với tháng 10; Hải Phòng đạt 2,3 nghìn tỷ đồng; Quảng Ninh đạt 1,6 nghìn tỷ đồng; Bình Dương đạt 1,37 nghìn tỷ đồng; Đồng Nai đạt 1,06 nghìn tỷ đồng; Thanh Hóa đạt 968 tỷ đồng.

Nhằm đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 cao nhất, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 thành lập 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/10/2021 dưới 60% kế hoạch được giao do các Phó Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ trưởng làm Tổ trưởng. Đối tượng và phạm vi, thời gian kiểm tra, đôn đốc là: Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/10/2021 dưới 60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; các dự án đang thực hiện trong năm 2021 và một số dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm năm 2022. Thời gian kiểm tra từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021./.

Khánh Vy

Xem thêm »