Vụ Tổ chức cán bộ: Nhiều đổi mới trong công tác tham mưu về tổ chức cán bộ

02/12/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 1/12/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN có trụ sở tại Hà Nội; toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB).

Trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2021, kế hoạch công tác năm 2022, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB Trần Đức Lâm cho biết, trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Kiểm toán nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài Ngành, tập thể Vụ luôn nỗ lực và có nhiều đổi mới trong tham mưu, xử lý công việc. Vụ TCCB đã triển khai hoàn thành công việc theo kế hoạch và các công việc đột xuất được phân công trên các mặt công tác: Xây dựng văn bản; Tổ chức bộ máy; Quản lý biên chế, ngạch, bậc, tiền lương; Nhân sự; Quản lý đào tạo, bồi dưỡng khoa học công nghệ và các mặt công tác khác.

Về công tác xây dựng văn bản, trong năm 2021, hệ thống văn bản trong công tác tổ chức cán bộ của KTNN được hoàn thiện căn bản, đảm bảo đồng bộ. Vụ TCCB đã tham mưu Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản quản lý, bao trùm hầu hết các lĩnh vực trong công tác tổ chức cán bộ của KTNN, đặc biệt là việc ban hành Quy định đánh giá việc cập nhật, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của KTNN. Có thể nói, việc xây dựng và ban hành Quy định này là một điểm mới đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của KTNN kể từ khi thành lập Ngành đến nay với mục tiêu xây dựng đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước ngày càng chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn và bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

Vụ đã hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 về phát triển tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực với các nội dung và lộ trình thực hiện cụ thể; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển công chức luôn được Vụ tham mưu bảo đảm đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, đảm bảo đồng bộ, có đủ cơ cấu và lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm toán trên mọi lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong toàn Ngành triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2021 cũng là năm thứ hai liên tiếp Vụ được Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán nhà nước từ nguồn nhân sự tại chỗ và là Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nữ đầu tiên của KTNN.
 

Quang cảnh Hội nghị

Trong công tác đào tào, bồi dưỡng, Vụ cũng kịp thời tham mưu chuyển hình thức học của các lớp bồi dưỡng từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến, nhằm đảm bảo triển khai tổ chức các lớp được thực hiện theo đúng kế hoạch, hạn chế tối đa việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Về Kế hoạch công tác năm 2022, theo Phó Vụ trưởng Trần Đức Lâm, với mục tiêu hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của KTNN theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức về cơ cấu, chất lượng, tính chuyên nghiệp hóa, Vụ TCCB xác định 9 nhóm nhiệm vụ và 6 giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung: Tham mưu Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện hiệu quả, chất lượng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 về phát triển tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực và xây dựng Đề án luân chuyển, điều động, biệt phái và sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức KTNN giai đoạn 2021 – 2025.

Xây dựng Đề án tuyển dụng công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025 nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho các đơn vị còn thiếu, tạo điều kiện để các đơn vị nâng cao năng lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của KTNN năm 2022 và tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030; hoàn thiện các điều kiện để thực hiện công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn trong hoạt động kiểm toán của KTNN vào năm 2023 (xây dựng nội dung đánh giá, ngân hàng câu hỏi, phần mềm); xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của KTNN năm 2023...
 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn Tạo phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo Tổng kết công tác và Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ TCCB. Đại diện lãnh đạo một số đơn vị đánh giá cao công tác phối hợp của Vụ TCCB với các đơn vị trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng các ngạch Kiểm toán viên nhà nước. Đại diện lãnh đạo các đơn vị cho rằng, mặc dù trong năm 2021, vụ TCCB có sự thay đổi về lãnh đạo cấp vụ, nhưng đã chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN ban hành các văn bản về công tác tuyển dụng, công tác cán bộ đảm bảo đúng quy định, bài bản chuyên nghiệp và trách nhiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao kết quả đạt được trên các mặt công tác của Vụ TCCB. Trong năm 2021, tập thể đơn vị đã thực hiện được một khối lượng lớn công việc với nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là việc ban hành kịp thời một số chính sách, văn bản về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy sau Đại hội lần thứ 13 của Đảng; công tác tham mưu cho Bán Cán sự Đảng, lãnh đạo KTNN về một số định hướng trong công tác đánh giá, rà soát cán bộ...

Về Kế hoạch công tác năm 2022, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý Vụ TCCC một số nội dung trọng tâm, cụ thể:

Tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo KTNN rà soát công tác quy hoạch cho giai đoạn mới, theo hướng dẫn mới; trên cơ sở Chiến lược KTNN đến năm 2030 và căn cứ định hướng của Ban Cán sự Đảng để xây dựng Đề án biên chế cho giai đoạn tới; tập trung lấy ý kiến toàn Ngành để xây dựng Bộ quy trình đánh giá năng lực cán bộ hiệu quả trên tinh thần thúc đẩy năng lực; tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo trong công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và hoàn thiện xây dựng bộ máy.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch đào tạo cần tránh ảnh hưởng đến một số mặt công tác khác trong Ngành, đặc biệt là kế hoạch kiểm toán của các đơn vị.

Khẳng định dấu mốc 20 năm hình thành và phát triển là giai đoạn quan trọng đối với một đơn vị trực thuộc KTNN, theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, trong 20 năm qua, Vụ TCCB luôn là một trong những đơn vị của khối tham mưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với nhiều thế hệ lãnh đạo giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt của KTNN “Phát huy những thành tích đạt được trong 20 năm qua, mong rằng trong giai đoạn mới, Vụ TCCB, tiếp tục phát huy nội lực và những kinh nghiệm của 20 năm để chuyển sang giai đoạn mới với nhiều dấu ấn quan trọng hơn nữa” – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ./.

Phương Vân

Xem thêm »