Kiểm toán nhà nước ký Quy chế Phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu với Bộ Tài chính

14/09/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều ngày 14/9/2021, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) và Bộ Tài chính đã ký Quy chế Phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu giữa hai Cơ quan.

Lễ ký Quy chế Phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu giữa KTNN với Bộ Tài chính

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đồng chủ trì buổi Lễ.
 
Tham dự Lễ ký, về phía KTNN có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Thế Vinh, Vũ Văn Họa, Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung; đại diện lãnh đạo Văn phòng KTNN, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế, Thanh tra, KTNN Chuyên ngành II, KTNN Chuyên ngành III, Trung tâm Tin học, Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin.
 
Về phía Bộ Tài chính có Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Võ Thành Hưng; đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải Quan, Kho Bạc Nhà nước, Văn phòng Bộ, Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Cục Tin học và Thống kê tài chính.
 
Quy chế Phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Bộ Tài chính và KTNN gồm 9 Điều, quy định cụ thể nội dung phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Bộ Tài chính và KTNN bao gồm: Danh mục nội dung thông tin, dữ liệu trao đổi; Phương thức, điều kiện, tần suất, thời gian trao đổi thông tin, dữ liệu: Trách nhiệm thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu của Bộ Tài chính và KTNN.
 
Theo đó, việc trao đổi, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu giữa hai Cơ quan được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật và theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Bên, việc trao đổi thông tin chỉ thực hiện ở cấp Trung ương. Nội dung thông tin, dữ liệu trao đổi phải cụ thể, rõ ràng và khả thi, phải đầy đủ, tin cậy, chính xác, kịp thời và thống nhất giữa hai Cơ quan. Mô hình, ứng dụng, hình thức, phương thức trao đổi thông tin, dữ liệu giữa hai Cơ quan phải đảm bảo tính kết nối ổn định, phù hợp với kiến trúc, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo thuận tiện cho khai thác sử dụng, tạo thuận lợi cho hoạt động qua môi trường mạng phù hợp với điều kiện hệ thống thông tin của mỗi Cơ quan trong từng thời kỳ.
 
Ngoài ra, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Tài chính và KTNN phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Thông tin, dữ liệu được trao đổi chỉ sử dụng cho công tác chuyên môn của hai Cơ quan hoặc phục vụ tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền trong trường hợp được yêu cầu, không cung cấp cho bên thứ ba khi chưa được cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu ban đầu đồng ý bằng văn bản. Cơ quan nhận số liệu chia sẻ không được công bố số liệu trước thời điểm cơ quan cung cấp ban đầu công bố; ghi rõ nguồn số liệu khi sử dụng; không trao đổi thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật bảo vệ bí mật Nhà nước.
 
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu

Việc trao đổi thông tin, dữ liệu được thực hiện thông qua: kết nối hệ thống công nghệ thông tin; truyền tệp tin (file) dữ liệu điện tử tự động giữa ứng dụng CNTT của hai Cơ quan; gửi thư điện tử (email). Bộ Tài chính và KTNN thống nhất các quy tắc trao đổi dữ liệu điện tử theo đúng các quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Phát biểu tại Lễ ký, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá cao sự phối hợp, trao đổi, chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị chức năng thuộc KTNN và Bộ Tài chính trong quá trình dự thảo Quy chế. Bộ trưởng cho rằng việc hai Cơ quan ký kết Quy chế phối hợp là cơ sở quan trọng để việc trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước được thực hiện bài bản, nhanh chóng, chính xác. Đây cũng là xu thế tất yếu trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số tại Việt Nam và tăng cường kiểm toán trên môi trường số, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Quy chế này đã được các đơn vị của Bộ Tài chính tham gia ý kiến và đồng tình cao. Tuy nhiên để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị đầu mối của KTNN và Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong trao đổi thông tin, dữ liệu, trong đó, đặc biệt lưu ý vấn đề bảo mật thông tin và an toàn hệ thống.  
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, Bộ Tài chính là Bộ đầu tiên ký kết Quy chế Phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu với KTNN. Việc ký Quy chế Phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Bộ Tài chính và KTNN có ý nghĩa to lớn đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai Cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập, sử dụng thông tin, dữ liệu; góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ, giảm thiểu sai sót và nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý, điều hành của Bộ Tài chính và KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định, KTNN sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Quy chế, đồng thời, luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và điều chỉnh một cách hợp lý khi cần thiết để hai Cơ quan cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.
 
Hà Linh
 
 

Xem thêm »