UBTVQH nghe Báo cáo công tác năm 2021 và Kế hoạch kiểm toán năm 2022 của KTNN: Chú trọng đánh giá việc thực thi các chính sách, các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

14/09/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), sáng 14/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, UBTVQH nghe Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán nhà nước.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của KTNN

KTNN tạo điều kiện tối đa cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, mặc dù đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động kiểm toán song toàn ngành Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã nỗ lực, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu, sát thực, tích cực đổi mới, với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, trên quan điểm ưu tiên, tạo điều kiện tối đa cho công tác phòng, chống dịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán và thực hiện cải cách hành chính.

Ban Cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị vừa ưu tiên tối đa cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.... Ngoài ra, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021 của ngành; trong quá trình kiểm toán, khi phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm đã kịp thời chuyển cho cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định, không chờ đến khi kết thúc cuộc kiểm toán theo chỉ đạo của Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; đồng thời, Ban Cán sự đảng cũng đã xác định rõ nhiệm vụ phòng chống tham nhũng trong nội bộ KTNN.

Về công tác xây dựng và phổ biến pháp luật, theo Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh, đến 31/8/2021, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành 09/28 văn bản theo kế hoạch; ban hành văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán được thông suốt và sử dụng hiệu quả phần mềm dữ liệu của ngành trong điều kiện Covid-19; ban hành 09 đề cương hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực chuyên sâu,... Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Cán sự đảng đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Chuyên đề “Hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KTNN đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành trước 30/11/2021 theo yêu cầu. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện chủ động, linh hoạt phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các mặt công tác: tổ chức cán bộ và đào tạo; hợp tác quốc tế; công tác xây dựng cơ sở vật chất và ứng dụng CNTT; công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học; thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo; thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030… tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực.
 
Quang cảnh phiên họp


Thực hiện KHKT 2021: Quyết liệt, linh hoạt, thích ứng nhanh với sự thay đổi

Về tổ chức hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh nêu rõ, công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2021 đảm bảo đúng quy định, minh bạch, phục vụ tích cực cho các hoạt động của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương. KHKT năm 2021 tập trung lựa chọn kiểm toán các chủ đề lớn gắn với quản lý, điều hành NSNN, những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những vấn đề quan trọng của đất nước và dư luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động và kiểm toán môi trường; đồng thời tập trung nâng cao chất lượng lập KHKT cuộc kiểm toán, chú trọng kiểm toán tổng hợp và kiểm toán đánh giá hiệu lực của cơ chế chính sách để kiến nghị khắc phục, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng Kiểm toán nhà nước đã sớm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, đảm bảo ưu tiên tối đa cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, trong năm 2021 không thực hiện kiểm toán đối với toàn ngành y tế. Tại các tỉnh đang có dịch không kiểm toán các đơn vị làm nhiệm vụ tuyến đầu; hoạt động kiểm toán khác phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng và từng kiểm toán viên; chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch theo hướng cắt giảm thời gian và quy mô, lùi hoặc hoán đổi thời gian triển khai kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng CNTT và họp trực tuyến trong mọi hoạt động.

Kết quả hiện có 7 đoàn kiểm toán hoãn triển khai, 7 đoàn không thực hiện trong năm 2021, 25 đoàn giảm thời gian kiểm toán, 38 đoàn điều chỉnh đầu mối.

Theo kế hoạch, năm 2021 KTNN thực hiện 188 cuộc và dự kiến tổ chức thành 211 đoàn. Đến 31/8/2021, đã triển khai 144/211 đoàn, kết thúc 108 đoàn (đạt 51% kế hoạch), phát hành 83 BCKT, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân trực tiếp là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều đoàn đang triển khai phải dừng thực hiện (37 đoàn). Tổng hợp sơ bộ đến 31/8/2021 đối với 91 báo cáo kiểm toán đã phát hành (gồm 83 BCKT thuộc KHKT 2021 và 8 BCKT thuộc KHKT bổ sung năm 2020 và phát hành trong năm 2021), KTNN kiến nghị xử lý tài chính 52.095 tỷ đồng; hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 67 văn bản pháp luật. “Kết quả kiểm toán cho thấy các đơn vị còn chưa chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; quản lý tài sản, đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị; quản lý doanh thu, chi phí, công nợ…thậm chí có trường hợp hạch toán vào chi phí hợp lý một số khoản không hợp lý, không có căn cứ, làm giảm lớn số thuế TNDN phải nộp NSNN; một số cơ chế chính sách chậm được sửa đổi và chưa sát thực tế, hiệu quả chính sách chưa cao” – Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết.

Công tác công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán và phối hợp công tác được kịp thời, đảm bảo chất lượng. Trong 8 tháng đầu năm 2021, KTNN đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua hoạt động kiểm toán; cung cấp 151 Báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và xây dựng chương tình công tác.

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, tổng hợp sơ bộ đến 31/8/2021, các đơn vị đã thực hiện 30.834 tỷ đồng, đạt 49,9% số kiến nghị, thấp hơn cùng kỳ năm trước (55,9%) do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều đơn vị KTNN không kiểm tra trực tiếp theo dự kiến. Trong 4 tháng còn lại của năm 2021, KTNN sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp đầu năm 2022 theo Luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác 8 tháng đầu năm 2021. Cụ thể: Tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2021 chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 nên một số đoàn kiểm toán triển khai, kết thúc muộn hơn so với dự kiến, thậm chí nhiều đoàn kiểm toán phải tạm dừng. Ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trình Quốc hội còn chưa đáp ứng yêu cầu kỳ vọng. Bên cạnh đó, việc tham gia các buổi thảo luận của Bộ Tài chính, thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về lập dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương chưa hiệu quả; nhiệm vụ trình ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia chưa được thực hiện; hiệu lực thực hiện các kiến nghị kiểm toán tuy đã nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại một số đơn vị còn chưa cao.
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo phiên họp

Chú trọng đánh giá việc thực thi các chính sách, các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, KTNN đề ra các giải pháp trọng tâm sau: Bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội để chủ động triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, thực hiện có hiệu quả, chất lượng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động và phát huy vai trò là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng chống tham nhũng...

Đặc biệt trong xây dựng và tổ chức thực hiện KHKT năm 2022 bảo đảm định hướng: Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động xấu đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, KTNN định hướng tổng số cuộc kiểm toán năm 2022 không tăng so với năm 2021, giảm tối đa ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán đế hoạt động phòng chống dịch; tăng cường các cuộc kiểm toán để xác nhận quyết toán NSNN hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030. Bên cạnh đó, lựa chọn kiểm toán các chủ đề lớn gắn với việc quản lý, điều hành NSNN; những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; những vấn đề quan trọng của đất nước; phục vụ tích cực cho các hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ công tác năm 2022, KTNN xác định các nhóm giải pháp:

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội bộ, xử lý nghiêm những công chức có hành vi, thái độ nhũng nhiễu, vụ lợi, gây phiền hà đơn vị được kiểm toán, vi phạm kỷ luật công vụ. Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của KTNN Việt Nam trong ASOSAI và INTOSAI.

Tăng cường mối quan hệ hợp tác với một số cơ quan kiểm toán chiến lược, có thế mạnh trên một số lĩnh vực mà KTNN Việt Nam đang cần trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm.
Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán; xây dựng Trung tâm dữ liệu của KTNN theo mô hình quản lý tập trung, hướng tới việc số hóa dữ liệu của KTNN, kết nối liên thông với nguồn dữ liệu của các địa phương, bộ ngành và nguồn dữ liệu quốc gia.

Tại Phiên họp, sau phần thẩm tra các Báo cáo của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và tham gia ý kiến của UBTVQH, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, KTNN có nỗ lực, cố gắng rất lớn, có nhiều giải pháp linh hoạt, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp được giao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong thời gian tới, KTNN hoạt động toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, trách nhiệm và quyết liệt hơn, bám sát quy định của pháp luật. Đồng thời, cần công khai, minh bạch hoạt động - vũ khí quan trọng của kiểm toán để siết chặt kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách; thông qua đó, người dân và xã hội giám sát trở lại hoạt động kiểm toán.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, năm 2022, trong mục tiêu kiểm toán chung cần tăng cường củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, đặt lên hàng đầu; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách; việc thực hiện chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; đảm bảo an toàn, bền vững của nợ công...

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chú trọng thêm kiểm toán việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo chống dịch hiệu quả nhưng phải tiết kiệm; tập trung nguồn nhân lực, tài lực cho công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của KTNN trong năm nay. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chú trọng kiểm toán công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực thi các chính sách, các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp./.
 
Phương Vân

Xem thêm »