Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tháng 6/2021: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021

18/06/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 18/6/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN tháng 6/2021 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh. Hội nghị tập trung sơ kết kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo Hội nghị

Hộị nghị có sự tham dự của đại diện Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương: Phó Trưởng ban Tổ chức Lê Giang Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trịnh Thu Hằng; Phó Trưởng phòng Cơ quan Trung ương Võ Quyết Thắng. Về phía BTV Đảng ủy KTNN gồm có: Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Tuấn Anh và các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy KTNN.

Trình bày dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra, tiếp tục đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán (KHKT), nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và cải cách hành chính vào hoạt động kiểm toán, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng kiểm toán trong năm 2021.
 
Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng trình bày dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN, các Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ được nâng cao; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả và đi vào chiều sâu; đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quan tâm đúng mức; tình hình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ ngày càng ổn định.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, BTV Đảng ủy KTNN đã xây dựng và ban hành 04 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa và trong tháng 6/2021, BTV đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyền đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các hội nghị đề đảm bảo nghiêm túc và tuân thủ quy định về phòng, chống Covid-19.

BTV Đảng ủy KTNN tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng: Kết nạp mới 28 đảng viên; chuyển đảng chính thức 46 đảng viên; đề nghị Đảng ủy Khối xét tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 02 đồng chí.

Căn cứ chương tình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, BTV Đảng ủy đã thông qua và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc đã bám sát Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy KTNN, căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy mình, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của mỗi đơn vị.

Bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định ngay từ đầu năm, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN đã đề ra những giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm toán và kiểm soát nâng cao chất lượng kiểm toán. KTNN đã ban hành các công điện về: Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán; tổ chức hoạt động kiểm toán trong thời gian bầu cử và diễn biến phức tạp dịch Covid-19.
Dự thảo báo cáo cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảng 6 tháng cuối năm 2021:

Về công tác xây dựng đảng, tập trung vào các nhiệm vụ: Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, 04 nghị quyết chuyên đề toàn khóa…; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Kiểm toán viên; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 36-NQ/BCS của Ban cán sự đảng về luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN; tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021…

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo các đơn vị: Khẩn hoàn thành kế hoạch kiểm toán năm 2021; xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022 và kế hoạch kiểm toán trung hạn 2022-2024; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 36-NQ/BCS của Ban cán sự đảng về luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN; triển khai thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2021; đẩy mạnh triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2021; tiếp tục thực hiện các hoạt động song phương, đa phương, hợp tác quốc tế theo kế hoạch…

Tại Hội nghị, các ủy viên BTV đã bày tỏ sự nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; đồng thời đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo. Các ý kiến tập trung nhấn mạnh tới nhiệm vụ tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức KTNN; nâng cao ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ của KTNN; triển khai kế hoạch kiểm toán trong tình hình dịch Covid-19…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đánh giá cao các kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng ủy KTNN, nhất là trong bối cảnh có sự chuyển giao Lãnh đạo cấp cao của KTNN và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy KTNN và nhấn mạnh tới các nhiệm vụ trong thời gian tới: Tập trung hoàn thiện các văn bản phục vụ công tác xây dựng đảng, công tác chuyên môn để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022 và kế hoạch kiểm toán trung hạn 2022-2024 nhằm giảm chồng chéo trong hoạt động kiểm toán.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu Văn phòng Đảng – Đoàn thể tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện báo cáo trình Ban chấp hành Đảng bộ KTNN tại cuộc họp tiếp theo.

Hội nghị cũng đã thông qua việc: Xem xét kết nạp 02 đảng viên mới, quyết định chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên dự bị thuộc các đảng bộ của KTNN; xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Sỹ Minh – Đảng bộ KTNN chuyên ngành VI./.

Ngọc Bích

Xem thêm »