Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tháng 5/2021

08/05/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 07/5/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN tháng 5/2021 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh.

Quang cảnh phiên họp

Tại Hội nghị, BTV đã cho ý kiến về: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Các nội dung công việc BCH, BTV quyết định tai phiên họp và giữa hai kỳ họp của BCH, BTV theo Quy chế làm việc BCH Đảng bộ KTNN, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy KTNN; Nâng cấp Chi bộ Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán lên Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ KTNN  và một số nội dung quan trọng khác.

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Ban Cán sự Đảng KTNN đã căn cứ 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá chiến lược và các giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với nội dung nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 161/2021/QH14 Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV về công tác nhiệm kỳ 2016-2021, Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, Luật KTNN sửa đổi để xây dựng 09 nội dung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cùng các đột phát chiến lược trong nhiệm kỳ.

Các nội dung đó là: Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, sức mạnh tập thể, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên của KTNN để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng kiểm toán, hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy trình, chuẩn mực, đề cương các loại hình kiểm toán; Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy từng bước đồng bộ và phát triển nguồn nhân lực liêm chính tiến tới chuyên nghiệp; Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và ứng dụng công nghệ cao, thực hiện môi trường làm việc trên mạng trong các hoạt động của KTNN gắn với cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm toán; Tập trung lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học làm cơ sở xây dựng và phát triển KTNN và hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong hệ thống pháp luật Việt Nam; Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông để tuyên truyền các hoạt động của Ngành; Lãnh đạo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, quản lý chặt chẽ. sử dụng hợp lý, hiệu quả cơ sở vật chất gắn với cải cách hành chính và ứng dụng CNTT trong hoạt động của Ngành.

Tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN Hoàng Văn Sỹ cũng báo cáo, xin ý kiến về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy KTNN. Theo đó, Đảng ủy KTNN sẽ thành lập 03 Đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra đối với 03 Đảng bộ trực thuộc, kiểm tra một số chi bộ cố định và chi bộ sinh hoạt tạm thời theo Đoàn kiểm toán tại các đảng bộ được kiểm tra. Đồng thời, Đảng ủy KTNN sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, chỉ đạo thực hiện một số cuộc kiểm tra phối hợp giữa kiểm tra của Đảng ủy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với việc thực hiện các cuộc thanh tra KTNN.

Trên cơ sở phân công các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ theo dõi, phụ trách các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Đảng ủy KTNN thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên theo Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của BCH Trung ương về giám sát trong Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 12/9/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bên cạnh đó, Đảng ủy KTNN sẽ thành lập 01 Đoàn giám sát, thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề tại 02 tổ chức đang trực thuộc.

Trong khuôn khổ Hội nghị, BTV Đảng ủy KTNN đã cho ý kiến về việc kiện toàn Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh KTNN; biểu quyết xét kết nạp đảng cho 14 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 10 đồng chí và đề nghị BTV Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế./.

M. Thúy

Xem thêm »