Hội nghị giao ban tháng 5/2021 của KTNN: Tổ chức tốt hoạt động kiểm toán trong thời gian bầu cử và diễn biến phức tạp của dịch Covid 19

07/05/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 07/5/2021, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tháng 5/2021 dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh. Hội nghị có sự tham dự của các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và lãnh đạo các đơn vị trong Ngành.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo đã báo cáo kết quả công tác tháng 4 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2021 của KTNN. Báo cáo nêu rõ, trong tháng 4/2021, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, nổi bật: KTNN đã tổ chức Hội nghị trao Nghị quyết của Quốc hội cho Tân Tổng Kiểm toán nhà nước và bàn giao nhiệm vụ giữa nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc với Tân Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1259/NQ-UBTVQH 14 bổ nhiệm bà Hà Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Tổng Kiểm toán nhà nước đã làm việc với 11 đơn vị và các tổ chức đoàn thể của KTNN; tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2020 của KTNN.
 
Toàn cảnh Hội nghị

Về hoạt động kiểm toán, trong tháng 4/2021, KTNN đã kết thúc kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2019 tại Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT và lập dự thảo Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2019 gửi Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội để thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 55. Tính đến ngày 07/5/2021, KTNN đã xét duyệt được 03 KHKT đợt 2, các đơn vị đã kết thúc kiểm toán đợt 1 và triển khai xây dựng Báo cáo kiểm toán.

Trong tháng 4/2021, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Công điện số 377/CT-KTNN ngày 02/4/2021 về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán; Công văn số 442/KTNN-TH ngày 29/4/2021 về việc tổ chức hoạt động kiểm toán trong thời gian bầu cử và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; Chỉ thị số 30-CT/BCSĐ ngày 06/5/2021 của Ban cán sự đảng KTNN về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19.

Vụ Tổng hợp đang triển khai tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020 và kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2019 của KTNN; thực hiện đối chiếu số liệu với Bộ Tài chính về kết quả kiểm toán năm 2020; phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời 07 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán. Vụ CĐ&KSCLKT triển khai kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp 03 Đoàn kiểm toán, kiểm soát đột xuất 02 Đoàn kiểm toán.

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, tính đến 07/5/2021 đã có 5/28 văn bản được ban hành; hoàn thành thẩm định 01 văn bản; 22 văn bản còn lại đang trong quá trình xây dựng dự thảo. Vụ Pháp chế đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì triển khai thực hiện xây dựng văn bản và hoàn thiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2021 của KTNN.

Trung tâm Tin học tiếp tục thực hiện các thủ tục triển khai các dự án; xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2021 của KTNN; hỗ trợ các đơn vị triển khai các phần mềm; bảo trì các phần mềm đã vận hành trong hệ thống các phần mềm của KTNN; triển khai hệ thống báo cáo nhanh của KTNN trên dieuhanh.sav.gov.vn; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án CNTT dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tổ chức triển khai, bàn giao các hạng mục về bảo mật, an toàn thông tin, lập kế hoạch triển khai chi tiết giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án “Xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu của Kiểm toán nhà nước với các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán”...

Báo cáo nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2021:

Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Công văn số 442/KTNN-TH ngày 29/4/2021 của KTNN về việc tổ chức hoạt động kiểm toán trong thời gian bầu cử và diễn biến phức tạp của dịch Covid 19; Chỉ thị số 30-CT/BCSĐ ngày 06/5/2021 của Ban Cán sự đảng KTNN về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19.

Theo đó, KTNN chuyên ngành, khu vực khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo KTNN xét duyệt Báo cáo kiểm toán, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN, đồng thời chuẩn bị các nội dung để Tổng Kiểm toán nhà nước làm việc với đơn vị.

Vụ Tổng hợp hoàn thành báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2019; tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020 và kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2019 của KTNN; tiếp tục đối chiếu số liệu kết quả kiểm toán năm 2020 với Bộ Tài chính.

Vụ CĐ&KSCLKT và Thanh tra KTNN tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị sơ kết, báo cáo kết quả và tham mưu Ban Cán sự Đảng KTNN về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 về luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN; bám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thành lập Vụ Tài chính...

Vụ Pháp chế đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2021; triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2021 của KTNN; tham mưu cho Lãnh đạo KTNN các vấn đề liên quan đến việc triển khai xây dựng Pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN và tham gia xây dựng các văn bản có liên quan để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN.

Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khóa đào tạo trực tuyến về lĩnh vực kiểm toán ngân hàng và dự án ĐTXD đường bộ vào tháng 5/2021; xây dựng dự thảo báo cáo kiểm toán cuộc kiểm toán hợp tác sông Mê Công tại Việt Nam.

Trung tâm Tin học đẩy mạnh triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2021 của KTNN; tiếp tục phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng phương án triển khai giải pháp bảo vệ bí mật Nhà nước của KTNN trong việc soạn thảo, lưu giữ, bảo quản và truyền đưa trên phương tiện thông tin, viễn thông; rà soát lại các nội dung đầu tư của các dự án CNTT dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đọan 2021-2025....

Tại Hội nghị, một số đơn vị trong Ngành đã báo cáo và làm rõ tình hình triển khai, một số khó khăn, vướng mắc và thảo luận các giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh bày tỏ sự thống nhất với các nội dung báo cáo; đồng thời biểu dương việc bám sát các kế hoạch đã đề ra của các đơn vị nhất là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid 19.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đơn vị tổ chức tốt hoạt động kiểm toán trong thời gian bầu cử và diễn biến phức tạp của dịch Covid 19. Các hoạt động kiểm toán phải đảm bảo đúng các định hướng, chính sách của Nhà nước, các quy định của pháp luật; đồng thời chấn chỉnh, tạo điều kiện cho hoạt động bình thường của các đơn vị được kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý các đơn vị tiếp tục phối hợp, trao đổi thường xuyên về các kinh nghiệm, nghiệp vụ kiểm toán để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; Rà soát, tránh chồng chéo trong hoạt động của các đơn vị trong Ngành, cũng như các với các đơn vị có liên quan; rà soát, xây dựng lại danh mục các tài liệu bảo mật nhằm đảm bảo các hoạt động kiểm toán tuân thủ theo đúng các quy định về bảo mật của Nhà nước, đồng thời không gây khó khăn, vướng mắc cho các hoạt động kiểm toán.../.

Ngọc Bích

Xem thêm »