Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh làm việc với KTNN Chuyên ngành VI

07/05/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Chiều 6/5/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN)- 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã có buổi làm việc với KTNN Chuyên ngành (CN) VI. Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành và đại diện lãnh đạo các đơn vị tham mưu của KTNN.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo

Báo cáo Tổng Kiểm toán về tình hình hoạt động của KTNN CN VI từ đầu năm đến nay, Kiểm toán trưởng KTNN CN VI Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Năm 2021, đơn vị được Tổng Kiểm toán giao thực hiện 09 cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của các Tập đoàn, Tổng công ty, bao gồm: Tổng công ty Viễn thông Mobifone; Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP; Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP; Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Trong đó, KTNN CN VI đang triển khai thực hiện 03 cuộc kiểm toán tại: Tổng công ty Viễn thông Mobifone; Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP; Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP. Hiện các cuộc kiểm toán đang trong giai đoạn hoàn thành và sẽ kết thúc vào 11/5/2021 theo Kế hoạch kiểm toán được duyệt.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đơn vị luôn bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban cán sự Đảng, của các lãnh đạo KTNN để tổ chức có hiệu quả kế hoạch công tác năm từ việc xây dựng và phổ biến pháp luật, xây dựng và củng cố tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp công tác với các đơn vị trong ngành. Công tác kiểm toán tiếp tục được đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức kiểm toán; nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán; đẩy mạnh đi sâu kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động gắn với công tác quản trị doanh nghiệp của người đại diện vốn nhà nước, bộ máy điều hành. Hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương được giữ gìn, chấp hành nghiêm túc.

Đáng chú ý, KTNN chuyên ngành VI đã xây dựng và trình Tổng KTNN phê duyệt phương án tổ chức kiểm toán  một cách khoa học và hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, đơn vị đã đổi mới việc tổ chức các đoàn kiểm toán theo hướng đi sâu kiểm toán một số tổng công ty, doanh nghiệp lớn thuộc các tập đoàn kinh tế nhà nước, thay vì kiểm toán toàn diện để phạm vi, quy mô kiểm toán phù hợp với năng lực thực tế của đơn vị, tạo điều kiện nâng cao chất lượng; chú trọng bố trí trưởng đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán, KTV có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với đặc thù của từng cuộc kiểm toán; sắp xếp, bố trí luân phiên bộ phận KTV không tham gia các đoàn kiểm toán theo từng đợt để thực hiện đầy đủ, có chất lượng các công việc trước và sau kiểm toán; nâng cao trách nhiệm của trưởng đoàn kiểm toán từ khâu khảo sát, thu thập thông tin, lập KHKT đến khâu thực hiện kiểm toán và lập, phát hành BCKT.

Đơn vị cũng đã xây dựng, trình lãnh đạo KTNN phê duyệt và tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2021 với nhiều giải pháp, hình thức phù hợp, vừa cải cách hành chính, vừa đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực của việc kiểm tra như: Phân công các Phòng nghiệp vụ theo dõi, giám sát tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đầu mối kiểm toán; Thành lập Tổ theo dõi, rà soát và đôn đốc việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, định kỳ yêu cầu đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện và chứng từ nộp NSNN có liên quan; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, trình Tổng kiểm toán phê duyệt để tổ chức kiểm tra trực tiếp đối với những đơn vị chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ kiến nghị, thực hiện kiểm tra tại công ty mẹ các tập đoàn, tổng công ty và các đầu mối tổng hợp để giảm phiền hà cho đơn vị...
 
Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành VI báo cáo tại buổi làm việc

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, Kiểm toán trưởng KTNN CN VI cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong đó có khó khăn về nhân sự; về thực hiện Quyết định số 1663/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Kiểm toán nhà nước...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị bày tỏ sự tán thành với những bước đi mang tính đột phá, sáng tạo của KTNN CN VI trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao những thành tích đạt được của KTNN CN VI trên các mặt công tác. Đã nhiều năm liên tục, KTNN CN VI luôn là đơn vị dẫn đầu có kết quả xử lý tài chính chiếm tỷ lệ cao trong kết quả tổng thể của Ngành. Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo, công chức, kiểm toán viên có trình độ chuyên môn đồng đều, có tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh biểu dương những thành tích nổi bật của KTNN CN VI trong đó nhấn mạnh vai trò chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo đơn vị. Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị KTNN CN VI tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, không ngừng sáng tạo, đổi mới phương pháp kiểm toán để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán đóng góp vào sự phát triển của Ngành KTNN, đồng thời giúp các doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

Thay mặt đơn vị, Kiểm toán trưởng Nguyễn Anh Tuấn trân trọng cảm ơn sự ghi nhận và đánh giá cao của các đơn vị và đặc biệt là của Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đối với hoạt động của KTNN CN VI thời gian qua. Kiểm toán trưởng KTNN CN VI khẳng định đây là sự động viên, khích lệ vô cùng lớn để tập thể cán bộ, công chức KTNN CN
VI tiếp tục rèn luyện, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hà Linh
 

Xem thêm »