Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh ban hành công văn về việc: Tổ chức hoạt động kiểm toán trong thời gian bầu cử và diễn biễn phức tạp của dịch COVID-19

29/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Ngày 29/4/2021, Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã ký và ban hành Công văn số 442/KTNN-TH gửi các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước về việc: Tổ chức hoạt động kiểm toán trong thời gian bầu cử và diễn biễn phức tạp của dịch COVID-19.

Công văn nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày 23/5/2021. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới hiện đang rất phức tạp, trong nước đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao; Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu:

Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán khẩn trương rà soát các cuộc kiểm toán dự kiến triển khai hoặc kết thúc trong khoảng thời gian từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021 tại các đầu mối, đơn vị được kiểm toán có tham gia công tác chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử, báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước sớm điều chỉnh kế hoạch kiểm toán hoặc lùi thời gian triển khai các cuộc kiểm toán để không ảnh hưởng đến quá trình tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử tại các địa phương.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm tạo mọi điều kiện và quán triệt các công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tham gia bầu cử đầy đủ, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân; tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử theo hướng dẫn tại Công văn số 418/KTNN -VP ngày 20/4/2021 của Kiểm toán nhà nước.

Công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Công điện và Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chức năng và Tổng Kiểm toán nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và nêu cao ý thức trách nhiệm vì sức khoẻ cộng đồng. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước thường xuyên nắm bắt diễn biến dịch tại các địa phương diễn ra hoạt động kiểm toán và các hoạt động khác của đơn vị, tình hình phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị và các Đoàn kiểm toán do đơn vị chủ trì; xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách (đồng gửi Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán) khi dịch Covid-19 có diễn biễn phức tạp hoặc bùng phát để sớm điều chỉnh kế hoạch kiểm toán, phương án tổ chức kiểm toán nhằm đảm bảo an toàn, tránh bị động.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổng hợp) xem xét, quyết định./.

Khánh Vy
 

Xem thêm »