Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh làm việc với KTNN khu vực IX

28/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Chiều ngày 27/4/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực IX – 369, Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư ban cán sự, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã có buổi làm việc với KTNN khu vực IX.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc có: Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, đại diện lãnh đạo một số đơn vị tham mưu của KTNN, toàn thể lãnh đạo chủ chốt của KTNN khu vực IX.
         
Tại buổi làm việc, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX Hoàng Bổng đã báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước về chức năng, nhiệm vụ và những kết quả trong 04 tháng đầu năm 2021 của đơn vị. 
         
Theo Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX Hoàng Bổng, KTNN khu vực IX có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các tỉnh: An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long. KTNN khu vực IX có nhiệm vụ theo dõi, cập nhật thông tin về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn của đơn vị trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán do đơn vị chủ trì.
         
Về tổ chức bộ máy, KTNN khu vực IX có 05 phòng làm việc được bố trí theo hướng chuyên môn hóa chuyên sâu gồm: Văn phòng, phòng Tổng hợp, phòng Kiểm toán ngân sách 1, phòng Kiểm toán ngân sách 2, phòng Kiểm toán ngân sách 3 và phòng Kiểm toán đầu tư dự án.

Cơ cấu tổ chức của KTNN khu vực IX gồm có 04 lãnh đạo cấp Vụ, 05 Trưởng phòng, 17 Phó trưởng phòng. KTNN khu vực IX được giao 65 biên chế. Tính đến 15/4/2012, số lượng công chức và người lao động hiện có là 68 người, gồm: 59 biên chế và 09 hợp đồng lao động.    
    
Về trình độ chuyên môn và cơ cấu chuyên ngành đào tạo, 100% công chức đơn vị có trình độ đại học trở lên, trong đó có 03 Tiến sỹ, 27 Thạc sỹ; có 31 công chức chuyên ngành kế toán, tài chính, 18 công chức chuyên ngành kỹ thuật, 09 công chức chuyên ngành khác.

Năm 2021, KTNN khu vực IX được giao chủ trì thực hiện 08 cuộc kiểm toán chia thành 03 đợt. Đợt  thực hiện 03 cuộc kiểm toán, gồm: Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Đồng Tháp; Kiểm toán Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp và Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh; Kiểm toán Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang và Dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho. Đợt 2 thực hiện 02 cuộc kiểm toán, gồm: Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Tiền Giang. Đợt 3 thực hiện 03 cuộc kiểm toán, gồm: Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh An Giang; Kiểm toán Chuyên đề việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 của Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long; Kiểm toán Chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Đến thời điểm hiện tại, KTNN khu vực IX đang thực hiện 03 cuộc kiểm toán đợt 1 theo phương án kiểm toán đã được duyệt. Đối với 02 cuộc kiểm toán đợt 2, đơn vị đã thành lập Đoàn khảo sát thu thập thông tin, lập KHKT. Bên cạnh đó, đơn vị đã thành lập các Tổ KSCLKT thực hiện kiểm soát 100% các cuộc kiểm toán đợt 1 và đợt 2 do đơn vị chủ trì.
Về công tác kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, năm 2021, KTNN khu vực IX tổ chức 03 Đoàn kiểm tra trực tiếp để kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN đối với 03 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương niên độ ngân sách 2019 tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ chủ chốt của KTNN khu vực IX

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, KTNN khu vực IX luôn nhận được sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo hiệu quả và kịp thời của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN, sự chia sẻ, giúp đỡ về chuyên môn của các cơ quan tham mưu thuộc KTNN và KTNN các khu vực, chuyên ngành, sự hợp tác chặt chẽ của các địa phương và đơn vị được kiểm toán.
Bên cạnh những thuận lợi, đơn vị vẫn còn một số khó khăn nhất định, đặc biệt như: Nhân sự còn thiếu; năng lực chuyên môn của công chức không đồng đều; kỹ năng, phương pháp làm việc còn hạn chế nhất là đối với đội ngũ công chức mới được tuyển dụng. Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX Hoàng Bổng đề xuất, kiến nghị Tổng Kiểm toán nhà nước tạo điều kiện để đơn vị được tuyển dụng công chức đủ chỉ tiêu biên chế được phê duyệt.
 
Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham mưu đã trả lời các kiến nghị, đề xuất của KTNN khu vực IX và đánh giá cao những kết quả đạt được của KTNN khu vực IX trong hoạt động kiểm toán.
 
Với vai trò là lãnh đạo trực tiếp phụ trách đơn vị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh biểu dương tinh thần đoàn kết của tập thể KTNN khu vực IX, sự phối hợp đồng bộ giữa Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo đơn vị trong suốt thời gian qua đã tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị KTNN khu vực IX cần nêu cao và phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các phương diện, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KTNN khu vực IX.
 
Ghi nhận những cố gắng và thành tích đã đạt được của KTNN khu vực IX , Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy những mặt đạt được, ra sức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021 và các giai đoạn tiếp theo để góp phần vào thành tích chung của Ngành. Bên cạnh đó, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị KTNN khu vực IX tăng cường kiểm toán lĩnh vực hoạt động bên cạnh kiểm toán báo cáo tài chính trong thời gian tới.
 
Thay mặt đơn vị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX Hoàng Bổng trân trọng tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, đồng thời khẳng định đơn vị sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể, nhất là chất lượng hoạt động kiểm toán./.
 
Trúc Chi

Xem thêm »