UBTVQH tán thành tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

23/02/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Chiều 22/2/2021, theo chương trình của Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, UBTVQH cho ý kiến về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành chương trình làm việc

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của TP.Hà Nội phù hợp với đặc điểm của thành phố là đô thị loại đặc biệt, là Thủ đô của cả nước, bảo đảm tính liên thông, thống nhất, xuyên suốt của quản lý đô thị. “Nội dung đề xuất của thành phố không làm phát sinh tăng biên chế trong tổng biên chế hành chính của thành phố được cơ quan có thẩm quyền giao; không làm tăng số lượng đại biểu HĐND TP.Hà Nội, mà chỉ tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, tăng một số chức danh lãnh đạo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026” - Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh .
 
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình của Chính phủ.

Theo tờ trình của Chính phủ, tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 là 19 đại biểu, tăng so với nhiệm kỳ 2016-2021 là 1 đại biểu và tăng so với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương là 9 đại biểu. Trong đó bố trí: Lãnh đạo HĐND thành phố gồm 3 người: Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Đối với 4 Ban HĐND thành phố: mỗi Ban có 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách. Đối với HĐND cấp quận, huyện, thị xã và HĐND xã, thị trấn: Thực hiện việc bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tờ trình của Chính phủ cũng nêu rõ, việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP. Hà Nội chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 là để triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm sẽ tiến hành tổng kết để đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, trong bối cảnh Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội thì việc Chính phủ, chính quyền thành phố Hà Nội đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP.Hà Nội là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô. Kiến nghị, đề xuất này cũng bảo đảm tương quan với các địa phương khác cũng thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố.

“Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với kiến nghị, đề xuất của Chính phủ về việc bố trí số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt giai đoạn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14” - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật nhấn mạnh.

Với 100% thành viên có mặt tán thành, UBTVQH đã thông qua tờ trình của Chính phủ về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 trình Quốc hội xem xét quyết định tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra vào tháng 3.2021./.

Ngọc Bích

Xem thêm »