Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Trung ương tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

01/02/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 31/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Trung ương tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XIII


Trung ương khóa mới bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.
 
Trung ương khóa XIII bầu 18 Uỷ viên Bộ Chính trị gồm:
 1. Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
 2. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
 3. Ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
 4. Ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội
 5. Ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 6. Ông Nguyễn Hoà Bình - Chánh án Toà án Nhân dân tối cao
 7. Ông Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam
 8. Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính
 9. Ông Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
 10.  Ông Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an
 11.  Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương
 12.  Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 13.  Ông Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 14.  Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
 15.  Ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
 16.  Ông Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
 17.  Ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương
 18.  Ông Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, gồm:
 1. Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc
 2. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
 3. Ông Lê Minh Hưng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
 4. Ông Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra Chính phủ
 5. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Quang cảnh Hội nghị
 
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 người. Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.
 
Bộ Chính trị khóa XII tái cử có 2 "trường hợp đặc biệt" là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; 6 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái đắc cử Bộ Chính trị khóa XIII là: Ông Phạm Minh Chính; ông Vương Đình Huệ; ông Phạm Bình Minh; ông Tô Lâm; ông Võ Văn Thưởng; bà Trương Thị Mai.
 
7 Ủy viên Ban Bí thư khóa XII được bầu tham gia Bộ Chính trị khóa XIII gồm: Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Trần Cầm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN.
 
3 Ủy viên Trung ương khóa XII đươc bầu tham gia Bộ Chính trị khóa XIII là: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND, Thứ trưởng Quốc phòng; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng./.
 
Khánh Vy

Xem thêm »