Bí thư Đảng ủy Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đảng khóa XIII

31/01/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 30/1/2021, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước đã vinh dự được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với tỷ lệ phiếu cao.

Đồng chí Hồ Đức Phớc sinh ngày 01/11/1963; Quê quán Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh.

Trình độ: Tiến sỹ kinh tế

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 05/7/1993; Ngày chính thức: 05/7/1994

Tóm tắt quá trình công tác

01/1988-05/1993: Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây dựng Quỳnh Lưu, Nghệ An.

5/1993-10/1994: Kế toán trưởng Xí nghiệp xây lắp, Công ty xây dựng 7, Nghệ An.

10/1994-10/1997: Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

10/1997-09/2000: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ủy viên UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Vật giá thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

09/2000-05/2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

05/2004-08/2007: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

08/2007-10/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

10/2010-12/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

13/2010-3/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

03/2010 - 05/2013: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Từ 15/5/2013 - 10/2015: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An.

Tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, đồng chí Hồ Đức Phước tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 18/12/2015, tại Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, đồng chí Hồ Đức Phớc được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Hồ Đức Phớc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 5/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được bầu giữ chức Tổng kiểm toán nhà nước.

Đồng chí Hồ Đức Phớc hiện là Đại biểu Quốc hội khoá XIV./.

Khánh Vy
 

Xem thêm »