Kiểm toán nhà nước chủ trì Cuộc họp thường niên về giám sát và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược ASEANSAI

14/01/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 - 2021 của Ủy ban lập Kế hoạch chiến lược (KHCL) của ASEANSAI do Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam làm Chủ tịch, sáng ngày 14/01/2021, tại trụ sở KTNN Việt Nam – 116 Nguyễn Chánh, KTNN Việt Nam với vai trò là SAI chủ tịch Ủy ban KHCL đã chủ trì Cuộc họp trực tuyến thường niên giám sát và đánh giá việc thực hiện KHCL ASEANSAI năm 2020. Đây là một trong những nội dung chính của hoạt động giám sát và đánh giá theo Hướng dẫn sử dụng Hệ thống giám sát và đánh giá việc thực hiện KHCL ASEANSAI (MES).

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp đã nghe Ủy ban Thư ký, Ủy ban Chia sẻ kiến thức, Ủy ban Đào tạo báo cáo tiến độ triển khai của các Ủy ban. KTNN Việt Nam trình bày Báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch hoạt động của Ủy ban KHCL và Báo cáo kết quả giám sát và đánh giá việc thực hiện KHCL ASEANSAI trong năm 2020. Báo cáo được xây dựng căn cứ vào kết quả tổng hợp từ báo cáo tiến độ thực hiện KHCL năm 2020 của các Ủy ban ASEANSAI, tập trung vào đánh giá các hoạt động đạt được, chưa đạt được cũng như thảo luận, đề xuất phương hướng nhằm hướng đến các mục tiêu chiến lược của ASEANSAI.

Tại cuộc họp, đại diện KTNN Việt Nam cũng trình bày Kế hoạch hành động xây dựng KHCL giai đoạn 2022 – 2025. Dự kiến, KHCL ASEANSAI giai đoạn mới sẽ được hoàn thiện sơ bộ vào tháng 7/2021 và được chính thức thông qua tại Đại hội ASEANSAI lần thứ 6 vào tháng 11/2021.
 

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (KTNN Việt Nam) Hà Minh Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Dưới sự chủ trì của KTNN Việt Nam, các đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm đánh giá đúng thực trạng, chất lượng và tiến độ triển khai các kế hoạch hành động của các Ủy ban trong năm 2020; các thách thức, khó khăn mà các Ủy ban nói chung và ASEANSAI nói riêng đã, đang và sẽ đối mặt trong việc hiện thực hóa KHCL của ASEANSAI trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất các giải pháp cần thiết để hoàn thiện các báo cáo, để thực hiện các mục tiêu, mục đích chiến lược trong năm 2021 - năm cuối của KHCL giai đoạn 2018-2021.

Trước đó, ngày 13/01/2021, tại trụ sở KTNN Việt Nam, KTNN Việt Nam đã chủ trì khoá đào tạo về Hướng dẫn sử dụng Hệ thống giám sát và đánh giá việc thực hiện KHCL ASEANSAI (MES) cho hơn 25 đại diện của 10 SAI thành viên của ASEANSAI.

Hướng dẫn MES là sáng kiến được KTNN Việt Nam, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban KHCL, khởi xướng vào năm 2014 cùng với việc thông qua KHCL của ASEANSAI giai đoạn 2014-2017. Trên cơ sở kinh nghiệm áp dụng thí điểm hệ thống MES từ năm 2015 cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia GIZ, Hướng dẫn MES đã được điều chỉnh, sửa đổi và chính thức phê duyệt tại Đại hội ASEANSAI lần thứ 5 tại Ma-lai-xi-a vào tháng 11/2019.

Khoá đào tạo về Hướng dẫn MES do KTNN Việt Nam chủ trì nhằm cung cấp kiến thức và hướng dẫn việc áp dụng công cụ này vào việc giám sát và đánh giá việc triển khai các hoạt động của các Ủy ban của ASEANSAI hàng năm, từ đó tăng cường khả năng ứng dụng công cụ này trên thực tế, và hướng đến đạt được các mục tiêu, mục đích chiến lược của ASEANSAI trong từng giai đoạn./.

Hoài Thu
 

Xem thêm »